01/12/2013

Aanvullingen op het rapport "Risico's voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen". Aanzet voor een beoordelings- en significantiekader

Terug naar artikeloverzicht

Het beslissingsondersteunend instrument “Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen” (Everaert et al., 2011) bevat informatie over mogelijke effecten van windturbines, milderende maatregelen, begeleiding bij wetgeving en richtlijnen, risico-informatie voor vogels (risicoatlas) en vleermuizen, begeleiding bij de opmaak van een effectenanalyse, monitoring, enz. Als aanvulling hierop geeft dit rapport een aanzet voor het uitwerken van een beoordelings- en significantiekader in de effectenanalyse voor geplande windturbines. De aanzet bevat onder andere kwantitatieve criteria om de mogelijke effecten in te schatten (beoordelingskader) en om te bepalen hoe belangrijk de uiteindelijke gevolgen zijn van die effecten (significantiekader).