11/03/2020

Aanstelling aannemer voor uitvoering seismische campagne

Terug naar artikeloverzicht

HITA heeft vandaag het contract gesloten met GTG (Gallego Technic Geophysics) uit Frankrijk voor de uitvoering van de seismische campagne in Turnhout. GTG zal samen met partner RTS (RealTimeSeismic), eveneens uit Frankrijk, zorgen voor de praktische uitvoering. Concreet is vastgelegd dat (onder voorbehoud van extreme weersomstandigheden) GTG het nodige materieel zal mobiliseren in de week van 15 maart. Vanaf 18 maart zullen met de nodige GPS-toestellen de exacte posities bepaald en ingemeten worden waar geofonen zullen geplaatst worden en waar de trilwagens zullen rijden. Op 24, 25 en 26 maart zullen dan effectief de trilwagens rondrijden over een afstand van in totaal net geen 20 kilometer. Vanaf 27 maart zullen de opruimwerkzaamheden starten en zullen alle geofonen verwijderd worden.

HITA is momenteel nog volop in gesprek met de verschillende grondeigenaars en eventuele pachters om de finale locatie van de geofonen en trilwagens te kunnen bepalen. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van de omwonenden.

Voor vragen en opmerkingen:
info@hita.be of 014/ 57 00 21