09/02/2018

Aanpassing subsidiereglement geluidsmeetapparatuur voor handhavers

Terug naar artikeloverzicht

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering de wijziging  van de subsidiereglementering voor de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provinciebesturen, gemeentebesturen en politiezones (BVR 24 maart 1993 ) goed. Met deze wijziging kunnen gemeenten, provincies en politiezones  na 10 jaar terug aanspraak maken op een subsidie voor meetapparatuur bestemd voor handhaving.

Afhankelijk van het aantal inwoners heeft elke gemeente en politiezone recht op een bepaald aantal subsidies. Tot voor deze wijziging werden in dit aantal alle subsidies toegekend vanaf 24 maart 1993 verrekend. Een groot aantal gemeenten heeft ondertussen echter het maximum aantal te verkrijgen subsidies bereikt. Voor gemeenten die slechts recht hebben op één subsidie, wil dit in de meeste gevallen zeggen dat ze tot op vandaag enkel kunnen beschikken over zeer sterk verouderde apparatuur die niet meer voldoet aan de moderne meettechnieken.

Aangezien het ontvangen van een subsidie een belangrijke stimulans blijft bij de aankoop van meetapparatuur voor geluidsmetingen, heeft de Vlaamse Regering beslist om het vervangen van verouderde apparatuur te stimuleren. Daarom kan nu elke 10 jaar een nieuwe subsidie worden aangevraagd. Een gemeente of politiezone die bijvoorbeeld recht heeft op twee subsidies en die aanvroeg in 1995 en 2012, kan vanaf nu een nieuwe subsidieaanvraag indienen om het toestel daterende van 1995 te vervangen. Vanaf 2022 heeft men dan terug recht op een subsidie. Provincies kunnen maximaal vier subsidies aanvragen, ook voor hen geldt dezelfde regeling.

Om de goede werking van geluidsmeetapparatuur te waarborgen, is kalibratie noodzakelijk. Eerder werd in het besluit opgenomen dat dit jaarlijks moet gebeuren door een milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen. De recente wijziging voegt hieraan toe dat dit ook kan gebeuren door een tweejaarlijkse keuring door een IEC/ISO 17025 erkend laboratorium, geaccrediteerd voor het onafhankelijk kalibreren van geluidsmeetapparatuur. De keuringsattesten worden minimum 10 jaar bewaard door de ontvanger van de subsidie en indien gevraagd, voorgelegd aan de subsidieverlenende overheid.

Aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor apparatuur voor meting en registratie wordt niets gewijzigd.

Meer informatie over de procedure voor de aanvraag van een subsidie voor geluidsmetingen.

 

Bron: © Departement Omgeving, Vlaamse overheid