24/06/2015

Aan de slag in signaalgebieden

Terug naar artikeloverzicht

Uw gemeente of uw provincie is aangeduid als initiatiefnemer voor de verdere aanpak van een signaalgebied? In de 'handreiking signaalgebieden' leest u wat er van u wordt verwacht, hoe u die uitdaging aanpakt en van welke instrumenten u kunt gebruik maken.

De Vlaamse Landmaatschappij en Ruimte Vlaanderen maakten samen een handreiking signaalgebieden op ter ondersteuning van lokale overheden en van de eigen medewerkers in de begeleiding bij de uitvoering van beslissingen over signaalgebieden. Het is de bedoeling om de tekst regelmatig aan te vullen en aan te passen vanuit vooruitschrijdende inzichten, beschikbaarheid van informatie en voorbeelden van lopende cases.

Geen tijd om de hele handreiking door te nemen? Dan kunt u de samenvatting lezen.

Voor algemene informatie over de signaalgebieden en stand van zaken kan u terecht op de website van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (www.signaalgebieden.be).

Bron: Vlaamse Landmaatschappij