01/07/2012

2011: Rapportering Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA)

Terug naar artikeloverzicht

Deze bevraging is een handhavingsactie in het kader van de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) om na te gaan of de bepalingen die van toepassing zijn voor AEEA nageleefd worden. U bent erkend overbrenger voor het transport van AEEA. Op basis van VLAREA artikel 5.5.5.3. vragen we om te rapporteren hoeveel AEEA u vervoerde in 2011 en om te bewijzen dat er aan de doelstellingen inzake hergebruik, recycling en nuttige toepassing (VLAREA artikel 3.5.3 §2 ) werd voldaan.

Download hier de rapportering

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij