21/03/2016

17 nieuwe brownfields geïndexeerd

Terug naar artikeloverzicht
Brownfields zijn verwaarloosde of onderbenutte gronden die nood hebben aan herontwikkeling. De dienst GIS heeft 17 nieuwe brownfieldgebieden toegevoegd aan hun inventaris.

De brownfieldprojecten zijn te raadplegen op geoloket bedrijventerreinen (MagdaGeo) onder de rubriek “Brownieldconvenanten”.

Deze data geven informatie over de brownfieldprojecten die sinds 2009 jaarlijks via calls worden geregistreerd. Per dossier worden de contouren van de projectgebieden en de verwervingsstatus van de projectactor(en) opgetekend samen met de fasering waarin alle projecten zich bevinden.

Vanaf 2015 gebruikt Agentschap Innoveren & Ondernemen een nieuwe grootschalige percelenkaart, met name het Grootschalig Referentiebestand (GRB) in plaats van de vroegere kadastrale plannen. De percelen van het GRB hebben een hogere geometrische nauwkeurigheid.

Bron: © 2016 Agentschap Innoveren & Ondernemen