16/12/2016

1,3 miljoen euro subsidies voor energiebesparende maatregelen aan de UGent

Terug naar artikeloverzicht

Het doel is energie te besparen in de bestaande gebouwen en dus ook CO2-reductie.

De subsidies gaan naar energiebesparende ingrepen in 14 van haar gebouwen. Het gaat ondermeer over de isolatie van daken, muren en vloeren, nieuw schrijnwerk, de installatie van zonneboilers of warmtepompen, de vervanging van verwarmingsketels en energiezuinige verlichting.

De Universiteit Gent heeft al langer de ambitie om bij renovatie- en nieuwbouwprojecten energiezuinige ingrepen te realiseren. Het BEN-principe (Bijna Energie Neutraal) staat daarbij telkens centraal. Voorbeelden hiervan zijn het kenmerkende “Technicum” gebouw (Sint-Pietersnieuwstraat 41) dat wordt gerenoveerd om de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen te huisvesten, de “School Verbist” (Dunantlaan 1) van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en het S1 gebouw op de Campus Sterre voor de Faculteit Wetenschappen. In deze investeringsprojecten zullen, ondersteund door de subsidies van het Klimaatfonds, zowel de gevel- als de dakisolatie worden vernieuwd. Andere geselecteerde projecten zijn de dakisolatie van de studentenhome Fabiola (Stalhof 4), de verwarmingsketel in het studentenrestaurant op de Faculteit Diergeneeskunde (Merelbeke) en de vernieuwing van de verlichting op de Campus Hoveniersberg voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Onderwijsminister Hilde Crevits lanceerde in oktober een oproep aan alle universiteiten en hogescholen om energiebesparende ingrepen in bestaande gebouwen voor te stellen. Met als doel om energiebesparing te realiseren. Vanuit het Klimaatfonds werd voor deze oproep 8 miljoen euro voorzien. De Universiteit Gent diende 46 projecten voor een totaal van 5,3 miljoen euro in. De Vlaamse regering kende voor 21 projecten 1,3 miljoen euro investeringssubsidies aan de UGent toe.

 “Het omvangrijke patrimonium van de Universiteit Gent omvat in grote mate monumentale en oudere gebouwen. Meer dan bij nieuwbouwprojecten is het daar telkens een uitdaging om energiebesparende maatregelen te realiseren. Deze subsidies van de Vlaamse regering zijn dus een welkome aanvulling op onze beperkte investeringsmiddelen”, verduidelijkt Jeroen Vanden Berghe, logistiek beheerder van de UGent.

Het energiebeleidsplan van de UGent streeft naar een daling van 20% van het energiegebruik tegen 2020 ten opzichte van 1998. In 2015 werd reeds een daling van 10,5% gemeten. Het investeringsplan voor de komende jaren moet zorgen voor een verdere energieëfficiëntie van het gebouwenpatrimonium. Maar er zal in de komende jaren ook gekeken worden naar het optimaal samengebruik van de gebouwen. Specifieke onderzoeksinfrastructuur zal bijvoorbeeld meer gedeeld moeten gebruikt worden. 

 

Bron: © 2016 Universiteit Gent