Arresten van het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof is exclusief bevoegd om te oordelen of de wetskrachtige normen in overeenstemming zijn met de Grondwet (artikelen 8 - 32, 170, 172 en 191) en de regels houdende de verdeling van de bevoegdheden van de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Met wetskrachtige normen zijn bedoeld zowel de materiële als formele bepalingen aangenomen door het federale parlement (wetten) en door de raden (parlementen) van de gemeenschappen en de gewesten (decreten en ordonnanties).