Adresboek

Vlaamse Bodemsaneringsorganisatie VLABOTEX (Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging) is een fonds voor de bodemsanering van terreinen in Vlaanderen waar de activiteit “chemisch reinigen van textiel” uitgeoefend wordt of uitgeoefend werd.
President Kennedypark 31A | Kortrijk | België | * Lieven.VandenBossche@vlabotex.be | ( 056/74.52.70
Meer halen uit de biologische kringloop. Particulieren sluiten thuis de kringloop. Samen met de intergemeentelijke verenigingen leidt Vlaco vrijwilligers op die via lokale kringloopwerkingen de kringloopbeweging in gang zetten. In de professionele kringloop zorgt Vlaco voor de kwaliteitscontrole en integrale ketenbewaking. Vlaco levert keuringsattesten af voor compost en digestaatproducten. Vlaco ondersteunt de afzet van kwaliteitsvolle eindproducten via onderzoek, demonstratieprojecten, communicatiemateriaal en overkoepelende marketingcampagnes.
Stationsstraat 110 | Mechelen | België | * kristel.vandenbroek@vlaco.be | ( 015 451 370
VLAKWA speelt een initiërende, coördinerende en faciliterende rol op het gebied van water. Onze taken zijn 1/ vraaggedreven onderzoek stimuleren, 2/ kennis en technologie helpen valoriseren, 3/ centraal aanspreekpunt zijn voor advies en met doorverwijsfunctie, 4/kennis verzamelen en verspreiden, 5/ strategisch advies coördineren. Vlakwa is een onafhankelijke afdeling binnen VITO, Vlaamse onderzoeksorganisatie in cleantech en duurzame ontwikkeling.
Graaf Karel de Goedelaan 34 | Kortrijk | België | * info@vlakwa.be | ( +32 56 24 12 61
Een vlaamse milieu-gerelateerde sectorfederatie die inzet op de uitbouw en export van onze VLAamse Milieu EXpertise !
De Regenboog 11 - bus 8 | Mechelen | België | * info@vlamexnetwork.be | ( 015 40 01 08
VLAO geeft u gratis hulp en begeleiding op tal van gebieden waarondernemers in contact komen met de overheid: milieu, energie, financiering, subsidies, ruimtelijke ordening, vestiging, innovatie, groeien, design, export, Europese regelgeving, Geografisch informatiesysteem bedrijventerreinen,... Energie: gratis verstrekken van informatie, eerstelijnsadvies en -begeleiding over energie (technisch & financieel) : rationeel energiegebruik, pre-energieaudit, liberalisering energiemarkt, hernieuwbare energie, financiële steunmaatregelen, energieregelgeving, infosessies.
Lange Lozanastraat 223 | Antwerpen | Belgium | * katrien.demaeyer@vlao.be | ( 03 260 87 00
water
H. Hooverplein 23 | Leuven | Belgium | * paul.thuys@vmw.be | ( 016/240951
VMx vzw is de beroepsvereniging van alle Vlaamse milieuprofessionals (interne en externe milieucoördinatoren, milieuconsultants, MER-deskundigen, mobiliteitsdeskundigen ...)
Kerkstraat 108 | Gentbrugge | België | * info@vmx.be | ( 09 324 40 44
Werkgeversorganisatie die tevens infosessies / opleidingen organiseert rond oa energie en milieuthema's.
Gouverneur Roppesingel 51 | Hasselt | België | * tom.janssen@voka.be | ( 011/560253
Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden ondernemingen. Voka - Kamer van Koophandel Limburg telt vandaag 2 400 leden, goed voor 70% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in onze provincie. Het volledige netwerk is goed voor 18 000 leden en 62% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Vlaanderen.
Gouverneur Roppesingel 51 | Hasselt | Belgium | * cathy.devos@voka.be | ( +32 11 56 02 00
Bedrijvenorganisatie met milieucel voor het geven van milieuopleidingen, milieuadvies, audits en begeleiding van milieuzorgprojecten
O.L.Vrouwestraat 85 | Mechelen | | * mechelen@voka.be | ( 015 45 10 20