Adresboek

VK Architects & Engineers is actief in Healthcare Design en Building Engineering. VK heeft vestigingen in Brussel, Charleroi, Merelbeke, Roeselare, Ho Chi Minh (Vietnam) en Hanoi (Vietnam).
Brugsesteenweg 210 | Roeselare | België | * martine.d@vkgroup.be | ( 0474 99 63 15
Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld krijgen een betere toegang tot het Europese beleid door het informatieplatform en netwerk dat vleva hen biedt. Vleva-leden en de Vlaamse overheden kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd behartigen.
Kortenberglaan 71 | Brussel | België | * info@vleva.eu | ( 02/737.14.30
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (vzw VCM) is een samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven voor alle aspecten van mestverwerking in Vlaanderen. Haar hoofddoel is om zowel de overheid als de betrokken bedrijfswereld te informeren, te ondersteunen en te laten samenwerken zodat voldoende duurzame mestverwerking in Vlaanderen gerealiseerd wordt.
Abdijbekestraat 9 | Sint-Andries (Brugge) | België | * info@vcm-mestverwerking.be | ( 050/407 201
Promotie van het rationeel gebruik van energie (REG)<BR> Promotie van het gebruik van milieuvriendelijke energie<BR> Energieprestatieregelgeving (EPB)<BR> Energieprestatiecertificatie (EPC)<BR> Premies voor energiebesparing<BR> Energierenovatieprogramma 2020<BR> Energiewinstcalculator voor dakisolatie, beglazing, cv, zonne-energie
Koning Albert II-laan 20 bus 17 | Brussel | België | * http://www.energiesparen.be/info | ( 1700
Begeleiding van overheidsbedrijven bij energie-efficiënt maken van gebouwen Levering groene energie Kennisnetwerk gebouwen en energie
Havenlaan - Koninklijk Pakhuis, 86C | Brussel | België | * sf@veb.be | ( 0476785253
Het VLIZ fungeert als coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ bouwt het Vlaams Marien Data- en Informatiecentrum uit en zet het schip de Zeeleeuw in voor oceanografisch onderzoek.
InnovOcean, Wandelaarkaai 7 | Oostende | Belgium | * jan.mees@vliz.be | ( 059 34 21 30
VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. VIGeZ levert strategieën, advies, ondersteuning bij implementatie en opleiding aan gezondheidswerkers en professionals. Aan iedereen die bezig is met gezondheidspromotie en ziektepreventie. Zowel praktijkwerkers als beleidsmakers. VIGeZ werkt samen met Logo's en de Medisch Milieukundigen aan een gezonder Vlaams milieu. Meer info op www.mmk.be
Gustave Schildknechtstraat 9 | brussel | België | * mart.verlaek@vigez.be | ( 02 422 49 49
VSWB vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met zetel te 2400 Mol, Boeretang 200. Het heeft de missie om de introductie en toepassing van de brandstofcel- en de waterstoftechnologie in de diverse toepassingsgebieden te promoten en te ondersteunen. VSWB vzw geniet de ondersteuning van de Vlaamse overheid in het kader van het project Thematische Innovatiestimulering (TIS) van het IWT.
Boeretang 200 | MOL | Belgium | * gilbert.vanbogaert@vito.be | ( 014/335911
Vlaams Steunpunt en Informatiecentrum inzake composteren, compostgebruik en afvalarm groenbeheer. Kwaliteitscontrole op compost. Coördinatie van de compostmeesterwerking.
Kan. De Deckerstraat 37 | Mechelen | Belgium | * info@vlaco.be | ( 015 451 370
De wegwijzer van en naar het bouwbedrijf in Vlaanderen met een focus op bouw, energie en milieu Bijna 9.000 bouwbedrijven zijn in Vlaanderen aangesloten bij de Confederatie Bouw. Aldus is de Vlaamse Confederatie Bouw de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen.
Lombardstraat 34-42 | Brussel | België | * jochen.vercruysse@vcb.be | ( 025455749