Adresboek

Fabrikant van koeltorens, vloeistofkoelers, verdampingscondensors en ijsaccumulatietoestellen.
Industriepark, zone A | Heist-op-den-Berg | Belgium | * lvinckx@baltimoreaircoil.be | ( 015/25.77.00
Gebouwgebonden installaties en Bij het gebruik van Cleanrooms, laminar flow apparatuur en veiligheidsafzuigunits lopen gebruiker en proces mogelijk gevaar bij een niet goed functionerende installatie. Om deze gevaren tot een absoluut minimum te beperken, dienen uw installaties en apparatuur periodiek een grondige controle te ondergaan. De periodieke controle (validatie) van uw installaties en ruimten kan onze afdeling ‘Validatie- en meetdienst’ voor u uitvoeren. De Validatie- en meetdienst zorgt voor ‘gedocumenteerde bewijsvoering die voldoende zekerheid biedt dat een gespecificeerd proces aan de vooraf gestelde specificaties voldoet’ (validatie). De meetrapportage dient als bewijsstuk voor verschillende controlerende instanties, zoals de FDA, de GMP, de Arbeidsinspectie en de Raad voor de Volksgezondheid. Wij valideren onder andere de volgende apparatuur, installaties en ruimten: Cleanrooms (As-built, At rest en Operational) Operatiekamers Laboratoria Luchtbehandelingsinstallaties Cross flow units Down flow units Microbiologische veiligheidskabinetten Isolatoren Afzuigunits en afzuigpunten Zuurkasten Poederafzuigkasten Overdrukunits Chemicaliënopslagkasten Monitoring-systemen
De stek 15 | Wieringerwerf | Nederland | * cindy.boekhoorn@interflow.nl | ( +31 (0)227 60 28 44
Productie en verkoop van catalysatoren voor oxidatieve behandeling van luchtvervuiling (SCR). Catalysatoren ter verwijdering van NOx, N2O, dioxines, VOC, ammonia, CO, formaldehyde, koolwaterstoffen, ozon.
Drève Richelle 161 E/F | Waterloo | België | * vincent.allegaert@basf.com | ( 0474 94 04 91
Bouwfysisch ingenieursbureau
Fritz De Beulestraat 31 | Gent | België | * info@bauphi.be | ( 0499182596
-
Koekoeklaan 13 | GENT | Belgium | * info@bdconsultants.be | ( 09 220 27 08
Erkend opleidingsinstituut en examencentrum voor VCA opleidingen - VCA Basis, VCA VOL, VIL VCU. Veiligheidsopleidingen BA4, BA5, Werken op hoogte. Milieu- en veiligheids studiebureau :veiligheidsopleidingen, extern milieucoördinator, milieuvergunningen, veiligheidsoördinatie, asbestinventarisatie, sloopinventaris, sloopvergunningen,
Winkelomseheide 184 | Geel | België | * info@be-consult.be | ( 014/56.32.41
De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie en de productie van groene energie uit zon, wind en biomassa. Zo groeit een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waarin iedereen als evenwaardige vennoot kan participeren. BeauVent investeert in installaties voor de productie van hernieuwbare energie en financiert energiebesparende investeringen voor bedrijven, non-profit en overheid.
IJzerdijk 47 | Diksmuide | België | * niko@beauvent.be | ( 058/29.90.29
Centrum voor de studie van water, bodem en lucht Erkend laboratorium
Venecoweg 5 | Nazareth | België | * vercruysse@becewa.be | ( 09/222.77.59
BECO Groep is een internationaal adviesbureau voor winst in duurzaamheid. In België zijn we vooral actief rond de thema’s maatschappelijk verantwoord ondernemen, eco-efficiëntie, energie in de industrie en in de tertiaire sector, duurzaam bouwen en duurzame productinnovatie. Wij zoeken samen met onze klanten naar oplossingen die de synergie tussen mens, milieu en winstgevendheid versterken. Soms door praktische ondersteuning of tools te bieden, soms door met een frisse blik naar beleid te kijken, maar altijd gericht op resultaat. Het gaat ons om slim en verantwoordelijk ondernemen op een manier die bij de organisatie past: verder durven doordenken en bewust omgaan met mensen en middelen.
Koningin Astridplein 41-42 | Antwerpen | België | * info@beco.be | ( +32 3 205 91 50
Mechanische Milieuboringen - Forages Environmental Mécaniques
Molenstraat 44 | Dilbeek | België | * eric.demare@telenet.be | ( 0477 84.07.36