Adresboek

Promotie van het rationeel gebruik van energie (REG)<BR> Promotie van het gebruik van milieuvriendelijke energie<BR> Energieprestatieregelgeving (EPB)<BR> Energieprestatiecertificatie (EPC)<BR> Premies voor energiebesparing<BR> Energierenovatieprogramma 2020<BR> Energiewinstcalculator voor dakisolatie, beglazing, cv, zonne-energie
Koning Albert II-laan 20 bus 17 | Brussel | België | * http://www.energiesparen.be/info | ( 1700
VSWB vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met zetel te 2400 Mol, Boeretang 200. Het heeft de missie om de introductie en toepassing van de brandstofcel- en de waterstoftechnologie in de diverse toepassingsgebieden te promoten en te ondersteunen. VSWB vzw geniet de ondersteuning van de Vlaamse overheid in het kader van het project Thematische Innovatiestimulering (TIS) van het IWT.
Boeretang 200 | MOL | Belgium | * gilbert.vanbogaert@vito.be | ( 014/335911