Adresboek

Marlex is geen klassiek advocatenkantoor, maar een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie. Wij zijn Legal Architects: met ons juridisch advies tekenen we samen met u de toekomst van uw onderneming uit. In ons multidisciplinair team heeft iedereen zijn eigen expertise. Zo werkt u altijd samen met een expert ter zake. Geen eenrichtingsverkeer, wel een professionele wisselwerking om uw onderneming verder uit te bouwen.
Dirk Martensstraat 23 | Brugge | België | * advocatenkantoor@marlex.be | ( +32 50 83 20 38
Sinds 1990 is het studiebureau MAVA zeer actief aanwezig in de sector Omgeving binnen de verschillende disciplines zoals bodem, reststoffen, milieu, ruimte, mobiliteit, industriële veiligheid, water, energie en lucht.
Gorislaan 49 | Steenokkerzeel | België | * nora.vanderheijden@mava.be | ( 02/759.59.30
Op maat gemaakte oplossingen voor alle (milieu, bodem, water, lucht)deskundigen of experts die nood hebben aan een professionele en betrouwbare partner voor het uitvoeren van tekenwerk en GIS. Snelle interactie en opvolging van projecten, uitwerken digitale architectuur voor oplossingen op gebied van CAD & GIS. Outsorcing op projectbasis, steeds rendementsvol en kostenbesparend tekenwerk en GIS. Ondersteuning op vlak van tekenwerk tbv van diverse actoren, milieu (bodem,water,lucht), ruimtelijke inrichting, vergunningsplichtigen, ...
Albert I Laan | beringen | België | * steffen@odcmilieu.be | ( 0493094711
ORYS is een multidisciplinair advocatenkantoor met heel wat expertise, ervaring en knowhow in verschillende domeinen. Wij verstrekken adviezen, maar staan u ook bij in alle mogelijke gerechtelijke en tuchtrechtelijke procedures, bemiddelingen en arbitrages in deze rechtstakken: - Administratief recht (o.a. stedenbouwkundige en milieuvergunningen) - Bouwrecht en aannemingsrecht - Vastgoedrecht en zakenrecht - Ondernemingsrecht - Aansprakelijkheidsrecht - Fiscaal recht
Wolvengracht 38 bus 2 | Brussel | België | * koen.depuydt@orys.be | ( 0478/208.961
Profex is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn uw ervaren gids op drie domeinen: omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Een pragmatische en probleemoplossende aanpak is onze tweede natuur. Bovendien biedt onze doorgedreven theoretische en praktische kennis van de wetgeving u een maximale slaagkans voor uw project.
Koolmijnlaan 201 | Beringen | België | * info@profex.be | ( 011561975
Public-A is het advocatenkantoor gespecialiseerd in administratief en milieurecht. In onze milieupraktijk leggen wij ons in het bijzonder toe op milieuvergunningen, afval, bodem, brownfields, water, lucht, geluid en natuurbehoud. Daarnaast hebben wij een ruime expertise inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, monumenten en landschappen en energierecht. Tevens kunnen wij u bijstaan bij vragen inzake overheidsopdrachten en -contracten, PPS, openbaar domein, onteigeningen, regionale en milieufiscaliteit en overheids- en milieuaansprakelijkheid. In al deze domeinen zijn wij vertrouwd met Europees, federaal en gewestelijk recht. Een pragmatische en resultaatgerichte aanpak staat steeds voorop.
de Henninstraat 67-69, bus 5 | Brussel | Belgium | * gunther.lheureux@public-a.be | ( +32 2 627 09 09
PUBLIUS is als advocatenkantoor met 3 vestigingen (Antwerpen, Brussel & Kortrijk) ongetwijfeld één van de marktleiders in publiek recht in Vlaanderen. Wij kiezen resoluut voor een eigentijdse invulling van de advocatuur: de advocaat als juridische raadgever die samen met u naar oplossingen voor een probleem of een uitdaging zoekt. Naast een bijzondere specialisatie in het stedenbouwrecht, overheidsopdrachtenrecht en handelsvestigingen, staat PUBLIUS bekend om haar expertise inzake milieurecht, bodemrecht, energie -en klimaatrecht. Verder kunt u bij ons ook terecht met vragen over lokale belastingen, milieuheffingen, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en vastgoedrecht.
President Kennedypark 6/24 | Kortrijk | België | * info@publius.be | ( 056 74 56 00
Milieu en Vastgoed - Vergunningen - Coördinatie - Advies - Projecten
Heidelbergstraat 33 | Loppem | België | * quercus.consult@skynet.be | ( 050/78 26 24
Adviesbureau gespecialiseerd in energiestudies en studie technieken voor nieuwbouwprojecten en toepassen van hernieuwbare energie Erkenningen EPB-verslaggever, Energie deskundige auditconvenant , VC-coördinator, EPC publieke gebouwen EPC type A en B, BREEAM international auditor
De Drij Dreven 16 | Zolder | België | * info@ra-co.be | ( 011/811978
Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie die diensten aanbiedt aan 22 steden en gemeenten, een aantal OCMW's, AGB's en een politiezone in Zuid-Oost-Vlaanderen. SOLVA is vooral actief op het vlak van ontwikkeling van bedrijventerreinen, woningbouw en andere investeringsprojecten, stedenbouw en ruimtelijke planning, archeologie voor de aangesloten besturen. SOLVA engageert zich en faciliteert intergemeentelijke samenwerking op intergemeentelijk niveau.
Gentsesteenweg 1 B | Vlierzele | België | * info@so-lva.be | ( 053 64 65 20