Adresboek

Studiebureau op het gebied van technologie, milieu en economie. Specialisatie in emissies en energie. Kerncompetenties zijn: - investeringsbegeleiding - beperking van lasten en kosten - optimalisatie en trouble shooting Ingenia is een Benelux georienteerd innovatief studiebureau dat zich tot doel stelt om industrie en bedrijven te begeleiden naar duurzame integratie van milieu in de dagelijkse bedrijfvoering. Meer info: www.ingenia.be
Horsten 2 | Eindhoven | Netherlands Antilles | * ronald.verberne@ingenia.nl | ( +31402475911
Het Instituut staat in voor interdisciplinaire milieuopleidingen op postacademisch en masterniveau. Vanuit een interfacultaire netwerkconfiguratie bundelt het Instituut de kennis en expertise uit de verschillende faculteiten en wetenschapsgebieden om de academische doelstellingen inzake milieu en duurzame ontwikkeling te realiseren.
Universiteitsplein 1 | Wilrijk (Antw) | België | * milieu@ua.ac.be | ( 03 265 2114
Intertek RDC is een milieustudiebureau gespecialiseerd in het bijstaan van bedrijven en organisaties bij het opstellen van een duurzame ontwikkelingsstrategie. De diensten die RDC Intertek aanbiedt aan publieke en private klanten zijn : ? Levenscyclusanalyse (LCA) en Carbon Footprint van producten en diensten ? Optimalisatie van afvalbeheersystemen ? Milieu-audits van bedrijven ? Carbon Footprint van organisaties ? Advies rond duurzaam bouwen
AV Gustave Demey 57 | Brussel | België | * kristel.praet@intertek.com | ( 02 420 28 23
zie www.nimbo.be
Bredenakkerstraat 1 | Destelbergen | Belgium | * koen.vancoillie@milieuconsulting.com | ( 09/236.48.74
KWA is een onafankelijk adviesbureau op het gebied van: energie, milieu, bodem, water, arbo, geluid en kwaliteit & organisatie. Wij stellen bedrijfskundige, technische en juridische expertise beschikbaar aan de industrie en andere opdrachtgevers. 50 adviseurs met hands-on mentaliteit staan voor u klaar om samen met u op zoek te gaan en uw organisatie met gedegen advies en een daadkrachtige aanpak bij te staan.
Regentesselaan 2 | Amersfoort | Netherlands Antilles | * nk@kwa.nl | ( 0031 33 422 1339
de onderzoeksgroep voert onderzoek uit op het terrein van milieubeleid en duurzame ontwikkeling. Enkele belangrijke onderzoeksthema's zijn transities, milieubelastingen, milieuschadelijke subsidies, overstromingen, milieubeleidsevaluatie, internationaal milieubeleid en welzijn en duurzame ontwikkeling. Hiermee ondersteunt de groep het beleid van lokale, regionale en federale overheden, overheidsinstellingen, adviesraden, groeperingen, enz…
Parkstraat 47 bus 5300 | Leuven | België | * kris.bachus@kuleuven.be | ( 016/32.31.25
Wil je meewerken aan minder afval en een zuivere bodem binnen Vlaanderen ? Dan ben je bij OVAM aan het juiste adres ! OVAM, of de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, met enige zetel te Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen- en bodemsaneringsbeleid. Om te slagen in haar maatschappelijke opdracht, heeft OVAM nood aan gemotiveerde mensen die volgende waarden in zich hebben : samenwerkingsgericht, verantwoordelijk, klantgericht, gedreven en loyaal. De interne werking van OVAM is erop gericht haar mensen maximaal te betrekken bij het voorbereiden en uitvoeren van haar beleidsopdracht. OVAM hecht veel belang aan een vlotte interne informatiedoorstroming en aan het uitbouwen van interne en externe samenwerkingsverbanden.
Stationsstraat 110 | Mechelen | België | * lpeeters@ovam.be | ( 015 284 284
Project Openraam wil het inzetten van duurzame materiaaltechnologie stimuleren. Via bedrijfsinterviews, een opportuniteitsscan en advies op maat willen de materiaaltechnologen van Sirris, KULeuven, Vito en UAntwerpen bedrijven helpen duurzame materialen en processen te implementeren. Mens en Milieu sparen in een economische context, daar gaat het uiteindelijk om! www.openraam.eu
Celestijnenlaan 300C | Heverlee | Belgium | * info@openraam.eu | ( +32/498 91 93 83
OVAM Ecodesign.link is het trefpunt voor al wie actief is op vlak van duurzame productinnovatie. Het brengt de OVAM-instrumenten zichtbaar en toegankelijk bij elkaar en wil de OVAM positioneren als een samenwerkingspartner voor alle actoren in de levenscyclus van producten.
Stationsstraat 110 | Mechelen | België | * ecodesign@ovam.be | ( 015/28.42.84
Strategisch Bedrijfsadvies in: Kwaliteit – Preventie – Milieu – Financieel ‐ Strategie
Dronckaertstraat 590 | Menen (Lauwe) | België | * oscar.moonen@professional-consulting.be | ( +32 (0)56 42 40 89