Adresboek

Intertek RDC is een milieustudiebureau gespecialiseerd in het bijstaan van bedrijven en organisaties bij het opstellen van een duurzame ontwikkelingsstrategie. De diensten die RDC Intertek aanbiedt aan publieke en private klanten zijn : ? Levenscyclusanalyse (LCA) en Carbon Footprint van producten en diensten ? Optimalisatie van afvalbeheersystemen ? Milieu-audits van bedrijven ? Carbon Footprint van organisaties ? Advies rond duurzaam bouwen
AV Gustave Demey 57 | Brussel | België | * kristel.praet@intertek.com | ( 02 420 28 23
Het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) is een Vlaams samenwerkingsverband van organisaties die actief zijn op het gebied van consumenten, milieu, derde wereld, arbeidersrechten, anders omgaan met geld, sociale economie,…, dat door middel van netwerking, informatie, campagnes en projecten een sociaal én ecologisch verantwoord consumptiegedrag en dito productiewijzen stimuleert met het oog op het bereiken van duurzame ontwikkeling.
Mundo-B, Edinburgstraat 26 | Brussel | België | * tineke@bewustverbruiken.org | ( 02/894 46 15
Project Openraam wil het inzetten van duurzame materiaaltechnologie stimuleren. Via bedrijfsinterviews, een opportuniteitsscan en advies op maat willen de materiaaltechnologen van Sirris, KULeuven, Vito en UAntwerpen bedrijven helpen duurzame materialen en processen te implementeren. Mens en Milieu sparen in een economische context, daar gaat het uiteindelijk om! www.openraam.eu
Celestijnenlaan 300C | Heverlee | Belgium | * info@openraam.eu | ( +32/498 91 93 83
OVAM Ecodesign.link is het trefpunt voor al wie actief is op vlak van duurzame productinnovatie. Het brengt de OVAM-instrumenten zichtbaar en toegankelijk bij elkaar en wil de OVAM positioneren als een samenwerkingspartner voor alle actoren in de levenscyclus van producten.
Stationsstraat 110 | Mechelen | België | * ecodesign@ovam.be | ( 015/28.42.84
Strategisch Bedrijfsadvies in: Kwaliteit – Preventie – Milieu – Financieel ‐ Strategie
Dronckaertstraat 590 | Menen (Lauwe) | België | * oscar.moonen@professional-consulting.be | ( +32 (0)56 42 40 89
Proactieve benadering van bedrijven en intermediairen, in hoofdzaak rond de volgende thema's: - Verduurzaming van bedrijventerreinen Interbedrijfssamenwerking: - Duurzaam Ondernemen (Charter Duurzaam Ondernemen; initiatieven rond rationeel energiegebruik en hernieuwbare energieën; studies en projecten rond rationeel waterbeheer in industrie; stimuleren van afval- en emissiepreventie); - Sociale Economie: ondersteuning van een duurzaam ondernemingsklimaat in functie van tewerkstelling voor kansengroepen Uitgebreide (internationale) projectwerking rond bovenstaande thema's.
Koning Leopold III-laan 66 | Sint-Andries/Brugge | België | * philippe.tavernier@pomwvl.be | ( 050/40 31 66
Openbaar bestuur op bovenlokaal niveau. De kernopdracht voor de dienst Milieu en Natuur bestaat uit het verzekeren van de coordinatie en integratie van milieu en natuur en het vertalen van de principes van duurzame ontwikkeling in heel het provinciaal beleid. Bovendien wordt het gemeentelijk mina-beleid mee ondersteund vanuit deze dienst.
Koningin Elisabethlei 22 | Antwerpen | Belgium | * hilde.vanlook@admin.provant.be | ( 03/240.57.35
Is actief op vlak van uitvoeren van LCA-studies (levenscyclusanalyse). Ook op vlak van afvalbeheer geven we al advies sinds meer dan 10 jaar.
Eug | Brussel | Belgium | * marc.bosmans@rdcenvironment.be | ( 02/420.28.23
Organisatie vorming en studiedagen (Juridisch - Business & Economics - Educatief)
Kleine Pathoekeweg 3 | Brugge | België | * studipolis@diekeure.be | ( 050/47.12.72
SUSTENUTO is een onafhankelijk strategisch MVO advies- en studiebureau voor duurzame ontwikkeling (DO), maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en multi-partij samenwerking, ideaal gesitueerd in de “sustainable hub” in Brussel. Met meer dan 15 jaar ervaring in huis biedt Sustenuto vier kerntaken : • begeleiding van individuele bedrijven – bv. ALPRO, de sojaleider in Europa • leertrajecten voor groepen bedrijven – bv. ‘Quadrant BEL’ voor 8 Kamers van Koophandel in België • beleidsondersteuning – bv. SERV expertenrapport: ‘MVO, van goede indruk maken naar duurzame indruk achterlaten’ • onderzoeksprojecten – bv. projectmanagement van het Europese MVO onderzoeksproject RESPONSE Sustenuto is de strategische partner van Michael Braungart voor het uitvoeren van Cradle to Cradle projecten in België.
de Fiennesstraat 77 | Brussel | België | * dirk.leroy@sustenuto.be | ( 02 520 12 41