Adresboek

Milieuadviesbureau. specialiteit milieutechnologie, warmte kracht koppeling, hernieuwbare energie. Erkenningen : Milieucoördinator, Energiedeskundige, EPB-verslaggever.
Groot Overlaar 233 | TIENEN | Belgium | * D.Lauwers@Gortis.be | ( 016/782318
GREENLOOP combineert wetenschappelijk onderzoek en CO2-beheer om innovatieve oplossingen en nieuwe bedrijfsstrategieën voor te stellen. Om meerwaarde te creëren en toekomstige risico’s te reduceren, bestuderen we de klimaatimpact van bedrijven, processen of producten, en ontwikkelen nieuwe bedrijfsstrategieën. GREENLOOP specialiseert zich in een wetenschappelijk verantwoorde adviesverlening. We geloven dat dit één van de meest efficiënte manieren is om kennis om te zetten in actie. Hiervoor kunnen we gebruik maken van een groot netwerk aan internationale contacten met adviesbureaus, NGO’s en onderzoekscentra.
Aalststraat 7-11 | Brussel | Belgium | * Dries.Maes@greenloop.eu | ( +32 2 213 36 70
Advies en uitwerken van duurzame afvalwaterbehandeling met recuperatie van zware metalen uit afvalstromen.
kerkhofstraat 6/13 | Vilvoorde | België | * info@hvchemicals.be | ( 022552080
Onderzoek en dienstverlening in het domein van milieuvriendelijke veredelingsprocessen voor textiel(coaten en lamineren, plasmatechnieken, digitaal printen, biotechnologie als alternatief voor klassieke veredelingsprocessen, recyclage van procesbaden, afvalwaterzuiveringstechnieken) . Ondersteuning van bedrijven bij het ontwikkelen van innoverende producten en processen Applicatieplatformen voor coaten en lamineren, plasmatechnieken, (digitaal) printen, verven, afvalwaterzuivering.
Voskenslaan, 362 | Gent | België | * alexandra.deraeve@hogent.be | ( 09/244 79 19
Horeca bedrijf voor Preventiebeleid binnen Horeca, ondersteuning inzake : Globaal Preventiebeleid (Opmaak GPP + JAP) Risico Analyse HACCP & GMP Begeleiding bij Smiley Audit Energiebesparing Milieu aansprakelijkheid Wetgeving : vergunningen & attesten. ...
Tramstraat 32 | OEVEL | België | * frank@de-winter.net | ( +32 476 97 48 30
Milieu-advies voor bedrijven Extern milieucoördinator Begeleiding bij invoering van een milieuzorgsysteem
Geetschuren 18 | De Pinte | Belgium | * idea@ideasolutions.be | ( 09 321 06 86
Verlenen van milieu- en energieadvies.
Driehoekstraat 27 | Ham | België | * werner@ifates.be | ( 0032479871008
Dienstverlening aan gemeenten op het vlak van streekontwikkeling.
Schoutetstraat 2 | Mechelen | België | * peter.debruyne@igemo.be | ( 015 28 77 50
Studiebureau op het gebied van technologie, milieu en economie. Specialisatie in emissies en energie. Kerncompetenties zijn: - investeringsbegeleiding - beperking van lasten en kosten - optimalisatie en trouble shooting Ingenia is een Benelux georienteerd innovatief studiebureau dat zich tot doel stelt om industrie en bedrijven te begeleiden naar duurzame integratie van milieu in de dagelijkse bedrijfvoering. Meer info: www.ingenia.be
Horsten 2 | Eindhoven | Netherlands Antilles | * ronald.verberne@ingenia.nl | ( +31402475911
Het Instituut staat in voor interdisciplinaire milieuopleidingen op postacademisch en masterniveau. Vanuit een interfacultaire netwerkconfiguratie bundelt het Instituut de kennis en expertise uit de verschillende faculteiten en wetenschapsgebieden om de academische doelstellingen inzake milieu en duurzame ontwikkeling te realiseren.
Universiteitsplein 1 | Wilrijk (Antw) | België | * milieu@ua.ac.be | ( 03 265 2114