Adresboek

de onderzoeksgroep voert onderzoek uit op het terrein van milieubeleid en duurzame ontwikkeling. Enkele belangrijke onderzoeksthema's zijn transities, milieubelastingen, milieuschadelijke subsidies, overstromingen, milieubeleidsevaluatie, internationaal milieubeleid en welzijn en duurzame ontwikkeling. Hiermee ondersteunt de groep het beleid van lokale, regionale en federale overheden, overheidsinstellingen, adviesraden, groeperingen, enz…
Parkstraat 47 bus 5300 | Leuven | België | * kris.bachus@kuleuven.be | ( 016/32.31.25
Profex is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn uw ervaren gids op drie domeinen: omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Een pragmatische en probleemoplossende aanpak is onze tweede natuur. Bovendien biedt onze doorgedreven theoretische en praktische kennis van de wetgeving u een maximale slaagkans voor uw project.
Koolmijnlaan 201 | Beringen | België | * info@profex.be | ( 011561975
Public Management Consultancy
Oudergemsesteenweg 92 | Brussel | Belgium | * Stijn.lewyllie@r-m.com | ( 02 737 96 80
Resource Analysis, meestal kortweg RA genoemd, is een multidisciplinair onderzoeks- en adviesbureau dat een brug wil slaan tussen wetenschap (kennis) en beleid (belangen). RA verleent advies over proces én inhoud m.b.t. het verstandig gebruik en beheer van ons natuurlijk en menselijk kapitaal. RA levert geen bandwerk, maar maatwerk. Toegesneden op het probleem en rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever zoekt RA samen met betrokkenen naar efficiënte en doelgerichte oplossingen.
Wilrijkstraat 37 | Antwerpen | Belgium | * ra@resource.be | ( 03/270.00.30
Onderzoek en advisering in Geografische Informatiesystemen (GIS) en Aardobservatie, voornamelijk met betrekking tot milieu, landbouw, ruimtelijke ordening en mobiliteit
Geo-Instituut, Celestijnenlaan 200 E | Heverlee | Belgium | * ludo.engelen@sadl.kuleuven.be | ( +32 016 32 97 32
De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviescollege van de Vlaamse sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgevers- en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorgani- saties. De SERV adviseert over alle belangrijke sociale en economische aangelegenheden waarvoor de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, of waarbij ze worden betrokken. De SERV adviseert in dat kader ook over milieu-, mobiliteit, ruimtelijke ordening en energiedecreten en uitvoeringsbesluiten alsook over de diverse plannen.
Wetstraat 34-36 | Brussel | Belgium | * serv@serv.be | ( 02/20.90.111
Bodem Milieu Veiligheid Energie Natuur Beleid Ruimte Water Geo-ICT Infrastructuur Topografie
Kesselsesteenweg 35 | Nijlen | België | * alain.coopman@soresma.be | ( 03 411 09 07
Studiebureel voor infrastructuurwerken (wegeniswerken, riolering, waterbuffers, ...), opmaak van ruimtelijke plannen en verkavelingsdossiers, opmetingen, afpalingen, gerechtelijke expertises en plaatsbeschrijvingen.
Dorpsstraat 76 | Kapellen | Belgium | * bart.vanhalle@studiestokmans.be | ( 03 664 21 71
Organisatie vorming en studiedagen (Juridisch - Business & Economics - Educatief)
Kleine Pathoekeweg 3 | Brugge | België | * studipolis@diekeure.be | ( 050/47.12.72
'Urban consultancy' Studiegroep voor ruimtelijke, ecologische en sociale planning
Waterloolaan 90 | Brussel | Belgium | * marc.appelmans@sum.be | ( 02.512.70.11