Adresboek

Multidisciplinair advies- en ingenieursbureau voor duurzame planning & ontwerp, infrastructuur & mobiliteit en water, energie & industrie.
Arenbergstraat 13/1 | Brussel | België | * info@grontmij.be | ( +32 2 383 06 40
Verlenen van milieu- en energieadvies.
Driehoekstraat 27 | Ham | België | * werner@ifates.be | ( 0032479871008
Dienstverlening aan gemeenten op het vlak van streekontwikkeling.
Schoutetstraat 2 | Mechelen | België | * peter.debruyne@igemo.be | ( 015 28 77 50
Kenniscentrum voor Publieke Ruimte in Vlaanderen en Brussel - beleidsondersteuning - kennisuitwisseling - vorming en sensibilisatie
Generaal Capiaumontstraat 11 b1 | Antwerpen-Berchem | België | * info@steunpuntstraten.be | ( 03 270 06 30
Het Instituut staat in voor interdisciplinaire milieuopleidingen op postacademisch en masterniveau. Vanuit een interfacultaire netwerkconfiguratie bundelt het Instituut de kennis en expertise uit de verschillende faculteiten en wetenschapsgebieden om de academische doelstellingen inzake milieu en duurzame ontwikkeling te realiseren.
Universiteitsplein 1 | Wilrijk (Antw) | België | * milieu@ua.ac.be | ( 03 265 2114
Adviesbureau voor: - Milieucoördinatie (niveau A/B) - Veiligheidscoördinatie - Bodemsaneringsdeskundige - Kwaliteitsbegeleiding (EMAS, ISO, BENOR, COPRO,...) - Energiedeskundige (type A/B, openbare gebouwen)
Grotestraat 148/1 | Herk-de-Stad | België | * mangelschots.tom@telenet.be | ( 0495 22 16 60
Sinds 1990 is het studiebureau MAVA zeer actief aanwezig in de sector Omgeving binnen de verschillende disciplines zoals bodem, reststoffen, milieu, ruimte, mobiliteit, industriële veiligheid, water, energie en lucht.
Gorislaan 49 | Steenokkerzeel | België | * nora.vanderheijden@mava.be | ( 02/759.59.30
MINT is een onafhankelijk studiebureau in de volle breedte voor verkeer en mobiliteit, gevestigd in Mechelen. De twee speerpunten zijn verkeersmodellen en verkeersplanning waarin MINT dé toonaangevende adviseur wil zijn. Het modellenteam biedt advies zowel op vlak van personen- als goederenmodellen en dit zowel op macroscopische strategische schaal als op dynamisch operationeel niveau. Werkzaamheden omvatten dan ook de ontwikkelingen en implementatie van verkeersmodellen, opleiding en dagelijkse ondersteuning, onderzoek naar verplaatsingsgedrag en de feitelijke uitvoering van gebruik van modellen bij projectevaluaties. De afdeling verkeersplanning staat onder andere in voor de opmaak en evaluatie van gemeentelijke mobiliteitsplannen, parkeerbeleidsplannen, mobiliteitseffectrapportages (MOBER’s), mobiliteitsluiken in MER’s, bereikbaarheidsanalyses, bedrijfsvervoerplannen en diverse soorten van verkeersonderzoek
Hendrik Consciencestraat 1b | Mechelen | Belgium | * conrad@mintnv.be | ( 015/560.420
Mobimix.be is een digitaal platform voor vlootbeheerders, aankopers, mobiliteitsverantwoordelijken en andere professionals actief inzake mobiliteit en transport. De website www.mobimix.be biedt u heldere info over eco-driving, duurzaam vlootbeheer, fiscaliteit, mobiliteitsbudget, slimme logistiek, technologie en mobiliteitsmanagement. Met infosessies en een gratis maandelijkse newsletter houdt Mobimix.be u op de hoogte van veranderingen in de wetgeving, instrumenten voor vlootbeheerders en best practices bij bedrijven en overheden. Mobimix.be is een initiatief van de Vlaamse Overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Departement Leefmilieu, Natuur en Energie), de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), Mobiel21 en Bond Beter Leefmilieu (BBL).
Tweekerkenstraat 47 | BRUSSEL | België | * wouter.florizoone@mobimix.be | ( +32(0)22821749
Bureau voor binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting van handelszaken, horecauitbatingen, hotels, dancings, appartementen, villa's, ...
Kanaalweg 100 | Tessenderlo | België | * info@niosprojects.be | ( 013/350 200