Adresboek

NMe-Link Brussel vzw is een netwerkorganisatie die werd opgericht door lokale, regionale en nationale verenigingen die actief zijn rond natuur- en milieueducatie of duurzame ontwikkeling in het Brussels gewest (b.v. de Brusselse Raad voor het Leefmilieu, WWF, Natuurpunt Brussel, Pro Velo, Natuurateliers voor Jongeren-KBIN, Zonnebloem, Het Neerhof, GREEN Belgium …). Elke vereniging die zich wil inzetten om Brussel leefbaar te houden kan zich aansluiten bij het netwerk.
Koningsstraat 171/3 | Brussel | Belgium | * info@nme-link.be | ( 02/209.16.30
Onderzoek en onderwijs rondom milieueconomie. Onze focus ligt voornamelijk op clean technology, ecosysteemdiensten en klimaatsverandering.
Martelarenlaan 42 | Hasselt | België | * sarah.elshout@uhasselt.be | ( 011268755
Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende werd in 1985 in eerste instantie opgericht voor de opvang en de verzorging van olieslachtoffers. Sindsdien zijn we het enige wettelijk door Vogelbescherming Vlaanderen en het Vlaams Gewest erkende Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren aan de Belgische kust. Jaarlijks worden er bijna 2000 vogels en wilde dieren ter verzorging binnengebracht.
Nieuwpoortsesteenweg 642 | Oostende | Belgium | * voc.oostende@vogelbescherming.be | ( 059/80.67.66
diensten voor bioveiligheid en daaraan gekoppelde regelgeving, ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en pathogenen, doelbewuste introductie in het milieu, commercialisering.
Technologiepark 3 | Zwijnaarde | | * Patrick.rudelsheim@perseus.eu | ( 09/321.07.05
Het PIME is een educatief centrum dat zich richt op het onderwijs. Leerkrachten kunnen er met hun leerlingen terecht voor kwaliteitsvolle educatie over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Het PIME heeft een aanbod voor leerlingen vanaf de tweede graad basisonderwijs tot en met studenten lerarenopleiding. Scholen kunnen het PIME bezoeken op afspraak.
Mechelsesteenweg 365 | Lier | | * pime@provincieantwerpen.be | ( 015 31 95 11
Het Platform Milieuprofessionals is een netwerk van ervaren zelfstandige/freelance milieuexperten op het vlak van administratie (wet- en regelgeving, training), technische oplossingen (praktijk) en beleidsondersteuning (studies) in de volgende domeinen: (oppervlakte)water, afvalwater(zuivering), bodem(sanering), lucht, afval, energie, duurzaam ondernemen, …
Dorp 23 | Berlare | België | * carl.demuynck@platformmilieuprofessionals.be | ( 052/430084
- Ecologisch groen- en natuurbeheer - Opleiding en tewerkstelling van langdurig werkzoekenden - Innovatieve projecten
Galgenstraat 60 | Eeklo | België | * linde@pronatura.be | ( 09/324 32 84
Openbaar bestuur op bovenlokaal niveau. De kernopdracht voor de dienst Milieu en Natuur bestaat uit het verzekeren van de coordinatie en integratie van milieu en natuur en het vertalen van de principes van duurzame ontwikkeling in heel het provinciaal beleid. Bovendien wordt het gemeentelijk mina-beleid mee ondersteund vanuit deze dienst.
Koningin Elisabethlei 22 | Antwerpen | Belgium | * hilde.vanlook@admin.provant.be | ( 03/240.57.35
Regionaal Landschap Brabantse Kouters is actief in NW-Vlaams-Brabant (gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel, Meise, Machelen, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zemst). In samenwerking met overheden en alle gebruikers van de open ruimte (verenigingen rond toerisme, landbouw, natuur en jacht) werken we aan projecten op het snijvlak van natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, natuureducatie en natuurrecreatie.
Houtemsesteenweg 23 | Vilvoorde | België | * info@brabantsekouters.be | ( 02/253.43.04
Samenwerkingsverband tussen lokale overheden en verenigingen uit het Dijleland met als doel natuur en landschap in het Dijleland beter te ontwikkelen.
Interleuvenlaan 64 | Heverlee | | * info@rld.be | ( 016/408558