Adresboek

advies pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen / advies en uitvoering fytoremediatie
Karel Grimminckweg 2 | Watou | België | * mario.clemmens@clemmens-consult.be | ( 0494508415
Centrum voor Natuur- en Landschapsbeheer + kenniscentrum + vorming en projecten m.b.t. natuur, landschap, omgeving en openbaar groen + duurzaam afvalbeheer + bevorderen sociale economie
Troisdorflaan 19 | Genk | België | * luc.crommen@c-n-l.be | ( 089/449025
Confocus organiseert business seminaries in diverse domeinen van het bedrijfsleven. De seminaries worden georganiseerd op eigen initiatief, volgens de actualiteiten en tendenzen in het bedrijfsleven. We werken steeds samen met gastsprekers van gerenommeerde bedrijven, advocatenkantoren en organisaties. De deelnemers worden in de seminaries in korte tijd op de hoogte gebracht van recente ontwikkelingen in hun vakgebied en krijgen de kans hun netwerk uit te breiden. De seminaries gaan door in Antwerpen, Brussel en Gent. Vanaf 2009 organiseert Confocus ook Franstalige seminaries.
Parc51 - Lummense Kiezel 51 | Kermt (Hasselt) | België | * info@confocus.be | ( +32 (0)11 75 41 02
De vzw Coördinatie Zenne - Coordination Senne, lid en partner van Grenzeloze Schelde, groepeert personen en verenigingen die samen ijveren voor een integraal en duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zennebekken. De voornaamste aandachtspunten zijn: de waterkwaliteit, het behoud & de ontwikkeling van de natuur en de overstromingsproblematiek. Coördinatie Zenne pleit voor een doeltreffende grensoverschrijdende, gecoördineerde en integrale aanpak van de milieuproblematiek van de waterlopen en brengt de verschillende actoren uit de drie betrokken gewesten samen. Zij organiseert zelf talrijke informatieve, sensibiliserende en milieueducatieve activiteiten en studie- en vormingsdagen en geeft verschillende publicaties uit gericht naar een gevarieerd publiek. Meer info via www.coordinatiezenne.be
Akenkaai 2bis | Brussel | België | * deleeuw@gs-esf.be | ( 02 206 12 03
CSR Campus is een platform voor opleidingen op vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid.
Rue de Fiennestraat 77 | Brussel | België | * info@csrcampus.org | ( 02 520 12 61
De vzw De Milieuboot (www.milieuboot.be) is een milieuorganisatie die zich door acties en projecten inzet voor schoon water. Deze organisatie streeft vooral naar een betere waterkwaliteit van de waterlopen en naar het behoud en het herstel van de natuur rond het water. Jongeren en volwassenen moeten bewust worden van de problematiek van watervervuiling en waterzuivering en het belang van natuurbehoud. De organisatie stimuleert een krachtige en versnelde aanpak van die problemen door informatie, educatie en sensibilisatie. Het belangrijkste project omvat de educatieve milieuboottochten op de Vlaamse bevaarbare waterlopen, maar ook andere activiteiten, animaties en projecten zowel op een schip of aan land, studiedagen, publicaties, nieuwsbrieven over waterlopen en natuur rond deze waterlopen behoren tot de werking van de vereniging. In internationaal verband wordt samengewerkt met de vereniging Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières.
De Gheeststraat 16 | Aalst | België | * info@milieuboot.be | ( 053 72 94 20
Regionale natuur- en milieuvereniging met werkingsgebied in de regio Tielt (W-Vl). Ze werkt samen met het vogelopvangcentrum VOC Bulskampveld VZW te Beernem en beheert een aantal natuurgebieden in de streek i.s.m. Natuurpunt V.Z.W.
Ontvangerstraat 15 | Tielt | Belgium | * secretariaat@detorenvalk.be | ( 051 40 46 96
studie- en planbureau voor de groensector gespecialiseerd in bos- en natuurbeheerplannen, kapaanvragen en advies
Kraaienlei 42 | Schoten | België | * devergroening@hotmail.com | ( 0479072628
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie staat in voor een integraal en geïntegreerd milieubeleid in Vlaanderen. Het is dan ook een brede entiteit die op vele milieuterreinen actief is. Beleidsplanning en -coördinatie, vergunningsverlening, handhaving, wetenschappelijk onderzoek, overleg, sensibilisering en educatie zijn enkele van de kernwoorden die in de werking sterk naar voren komen. Het Departement bestaat uit een coördinerend secretariaat-generaal en twaalf afdelingen die zich elk afzonderlijk inzetten voor een specifiek aspect van de milieu- en natuurproblematiek.
Koning Albert II-Laan 20 bus 8 | Brussel | België | * sollicitaties@lne.vlaanderen.be | ( 02-553 27 99
Dr. Green is een ervaren ingenieurs- en adviesbureau voor milieu, preventie en energie en treedt op als extern milieucoördinator, veiligheidsadviseur en ADR veiligheidsadviseur. Bezoek onze website of stuur ons een mailtje om ons beter te leren kennen.
Kempische Kaai 73 2.02 | Hasselt | België | * info@drgreen.be | ( 0476946993