Adresboek

CONSULTES is een dynamisch team van ingenieurs. Onze ingenieurs hebben jarenlange ervaring in het adviseren en bijstaan van bedrijven op gebied van milieu, veiligheid, zorgsystemen en productieprocessen.
Kortrijkstraat 75 bus 1 | ZWEVEGEM | België | * milieu@consultes.be | ( 056.499.499
De vzw Coördinatie Zenne - Coordination Senne, lid en partner van Grenzeloze Schelde, groepeert personen en verenigingen die samen ijveren voor een integraal en duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in het Zennebekken. De voornaamste aandachtspunten zijn: de waterkwaliteit, het behoud & de ontwikkeling van de natuur en de overstromingsproblematiek. Coördinatie Zenne pleit voor een doeltreffende grensoverschrijdende, gecoördineerde en integrale aanpak van de milieuproblematiek van de waterlopen en brengt de verschillende actoren uit de drie betrokken gewesten samen. Zij organiseert zelf talrijke informatieve, sensibiliserende en milieueducatieve activiteiten en studie- en vormingsdagen en geeft verschillende publicaties uit gericht naar een gevarieerd publiek. Meer info via www.coordinatiezenne.be
Akenkaai 2bis | Brussel | België | * deleeuw@gs-esf.be | ( 02 206 12 03
Vlarem inspecties Erkend Milieudeskundige houders gassen en gevaarlijke stoffen Erkend Milieudeskundige bodemcorrosie Veiligheidsinspecties Veiligheidscoördinatie QHSE
Herenstraat 9/1 | Sint Gillis Waas | België | * gert.boschmans@cotebo.be | ( 0032 478 56 05 53
CSR Campus is een platform voor opleidingen op vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid.
Rue de Fiennestraat 77 | Brussel | België | * info@csrcampus.org | ( 02 520 12 61
De vzw De Milieuboot (www.milieuboot.be) is een milieuorganisatie die zich door acties en projecten inzet voor schoon water. Deze organisatie streeft vooral naar een betere waterkwaliteit van de waterlopen en naar het behoud en het herstel van de natuur rond het water. Jongeren en volwassenen moeten bewust worden van de problematiek van watervervuiling en waterzuivering en het belang van natuurbehoud. De organisatie stimuleert een krachtige en versnelde aanpak van die problemen door informatie, educatie en sensibilisatie. Het belangrijkste project omvat de educatieve milieuboottochten op de Vlaamse bevaarbare waterlopen, maar ook andere activiteiten, animaties en projecten zowel op een schip of aan land, studiedagen, publicaties, nieuwsbrieven over waterlopen en natuur rond deze waterlopen behoren tot de werking van de vereniging. In internationaal verband wordt samengewerkt met de vereniging Grenzeloze Schelde - Escaut sans Frontières.
De Gheeststraat 16 | Aalst | België | * info@milieuboot.be | ( 053 72 94 20
Regionale natuur- en milieuvereniging met werkingsgebied in de regio Tielt (W-Vl). Ze werkt samen met het vogelopvangcentrum VOC Bulskampveld VZW te Beernem en beheert een aantal natuurgebieden in de streek i.s.m. Natuurpunt V.Z.W.
Ontvangerstraat 15 | Tielt | Belgium | * secretariaat@detorenvalk.be | ( 051 40 46 96
Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie staat in voor een integraal en geïntegreerd milieubeleid in Vlaanderen. Het is dan ook een brede entiteit die op vele milieuterreinen actief is. Beleidsplanning en -coördinatie, vergunningsverlening, handhaving, wetenschappelijk onderzoek, overleg, sensibilisering en educatie zijn enkele van de kernwoorden die in de werking sterk naar voren komen. Het Departement bestaat uit een coördinerend secretariaat-generaal en twaalf afdelingen die zich elk afzonderlijk inzetten voor een specifiek aspect van de milieu- en natuurproblematiek.
Koning Albert II-Laan 20 bus 8 | Brussel | België | * sollicitaties@lne.vlaanderen.be | ( 02-553 27 99
Milieuadvies Veiligheidsadvies Veiligheidsadviseur voor wegtransport Begeleiding bodemonderzoek
Iepersestraat 91 | Kortrijk | België | * desmet.kurt@skynet.be | ( 056373614
Organisatie van permanente vorming in verschillende domeinen
E. Sabbelaan 53 | Kortrijk | België | * info.pav@kuleuven-kortrijk.be | ( 056 24 61 84
Dr. Green is een ervaren ingenieurs- en adviesbureau voor milieu, preventie en energie en treedt op als extern milieucoördinator, veiligheidsadviseur en ADR veiligheidsadviseur. Bezoek onze website of stuur ons een mailtje om ons beter te leren kennen.
Kempische Kaai 73 2.02 | Hasselt | België | * info@drgreen.be | ( 0476946993