Adresboek

Advies, co-sourcing en opleiding inzake managementsystemen (ISO 14001, ISO 9001), productie, logistiek, IT, HR en Financieel beheer
Guldensporenpark 29 - Blok C | 9820 Merelbeke | Belgium | * abdon. moens@orbid.be | ( 09/272 99 11
Milieutrendwatching; Strategisch bedrijfsadvies Duurzaam Ondernemen; Consulting bedrijfsleven en overheid inzake MVO
Daalstraat 53 | Beveren (Vrasene) | België | * marc@hetoogvandepauw.be | ( 0475285833
diensten voor bioveiligheid en daaraan gekoppelde regelgeving, ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en pathogenen, doelbewuste introductie in het milieu, commercialisering.
Technologiepark 3 | Zwijnaarde | | * Patrick.rudelsheim@perseus.eu | ( 09/321.07.05
Het PIME is een educatief centrum dat zich richt op het onderwijs. Leerkrachten kunnen er met hun leerlingen terecht voor kwaliteitsvolle educatie over natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Het PIME heeft een aanbod voor leerlingen vanaf de tweede graad basisonderwijs tot en met studenten lerarenopleiding. Scholen kunnen het PIME bezoeken op afspraak.
Mechelsesteenweg 365 | Lier | | * pime@provincieantwerpen.be | ( 015 31 95 11
Het Platform Milieuprofessionals is een netwerk van ervaren zelfstandige/freelance milieuexperten op het vlak van administratie (wet- en regelgeving, training), technische oplossingen (praktijk) en beleidsondersteuning (studies) in de volgende domeinen: (oppervlakte)water, afvalwater(zuivering), bodem(sanering), lucht, afval, energie, duurzaam ondernemen, …
Dorp 23 | Berlare | België | * carl.demuynck@platformmilieuprofessionals.be | ( 052/430084
Organisatie van navormingsactiviteiten in verschillende domeinen, waaronder onder andere milieu.
Etienne Sabbelaan 53 | Kortrijk | België | * info.pav@kuleuven-kortrijk.be | ( 056/24 61 84
Prevent organiseert opleidingen en trainingen waarbij bedrijven en organisaties kennis en vaardigheden verwerven om het welzijn van de werknemers te bevorderen en de mens-werkrelatie binnen het bedrijf of organisatie te optimaliseren. De opleidingen worden aangeboden in het opleidingscentrum of op maat in-house. Prevent organiseert de opleiding tot milieucoördinator Niveau A, B en Overgangsniveau alsook bijscholingen voor de milieucoördinator.
Kolonel Begaultlaan 1A | Leuven | België | * veronique.debroeck@prevent.be | ( +32 16 910910
Informeren en sensibiliseren omtrent welzijn op het werk, milieu en veiligheid in de privé.
PVI - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22 | Antwerpen | België | * veiligheidsinstituut@provincieantwerpen.be | ( 03/203.42.00
Openbaar bestuur op bovenlokaal niveau. De kernopdracht voor de dienst Milieu en Natuur bestaat uit het verzekeren van de coordinatie en integratie van milieu en natuur en het vertalen van de principes van duurzame ontwikkeling in heel het provinciaal beleid. Bovendien wordt het gemeentelijk mina-beleid mee ondersteund vanuit deze dienst.
Koningin Elisabethlei 22 | Antwerpen | Belgium | * hilde.vanlook@admin.provant.be | ( 03/240.57.35
Public-A is het advocatenkantoor gespecialiseerd in administratief en milieurecht. In onze milieupraktijk leggen wij ons in het bijzonder toe op milieuvergunningen, afval, bodem, brownfields, water, lucht, geluid en natuurbehoud. Daarnaast hebben wij een ruime expertise inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, monumenten en landschappen en energierecht. Tevens kunnen wij u bijstaan bij vragen inzake overheidsopdrachten en -contracten, PPS, openbaar domein, onteigeningen, regionale en milieufiscaliteit en overheids- en milieuaansprakelijkheid. In al deze domeinen zijn wij vertrouwd met Europees, federaal en gewestelijk recht. Een pragmatische en resultaatgerichte aanpak staat steeds voorop.
de Henninstraat 67-69, bus 5 | Brussel | Belgium | * gunther.lheureux@public-a.be | ( +32 2 627 09 09