Adresboek

Het milieuadvies richt zich zeer specifiek tot de land- en tuinbouwbedrijven èn tot de KMO en bevat alle aspecten van advies, dossieropmaak en -begeleiding, diverse vergunningen, milieucoördinator, doorlichtingen, socio-economische studies en divers juridisch advies. De dienstverlening gebeurt vanuit 30 kantoren, verspreid over gans Vlaanderen.
Diestsevest 32 - bus 1A | LEUVEN | België | * hr@sbb.be | ( 016/24.64.94
Het adviesbureau verstrekt ondersteuning bij de aankoop van energie en geeft advies met betrekking tot energie-efficiëntie, milieu, water en wettelijke conformiteitsaspecten.
Holstraat 61A1 | Waregem | België | * walter.holvoet@ems.schneider-electric.com | ( 056/60.04.04
Milieuadvies en Coördinatie Milieumanagement en Milieuvergunningen Ecologisch advies met studies i.v.m. inventarisatie, beplantings- en beheersplannen Automatisatieprogrammatuur voor steden en gemeenten Waterzuiveringsplannen voor buitengebieden Verkoop en installatie van complete hemelwatersystemen
Butschovestraat 41 | Attenrode-Wever | Belgium | * seabvba@pi.be | ( 016/77.12.99
Senviro bvba is een onafhankelijk studiebureau gespecialiseerd in advies aan bedrijven omtrent milieu en gevaarlijke producten. We bieden de volgende diensten aan: opmaken omgevingsvergunningsaanvraag, milieuaudit, milieuadministratie, milieurapportering, broeikasgasrapportering, duurzaamheidsrapportering en advies gevaarlijke producten (ADR, CLP, VIB,...). We ondersteunen bedrijven als externe milieucoördinator en externe veiligheidsadviseur ADR.
palmanshoevestraat | antwerpen | België | * stijn.verbeeck@senviro.be | ( 033372750
Als toonaangevende organisatie is SGS Environmental, Health & Safety Services een neutrale en onafhankelijke leverancier van gespecialiseerde en geïntegreerde milieu- en veiligheidsdiensten. Deze blinken uit in professionaliteit, omvang en veelzijdigheid: van specifiek veldwerk en monsternames tot on-site metingen en laboratoriumanalyses. Wij staan tevens in voor gespecialiseerde studies, onafhankelijke advisering, auditing en verificatie.
Noorderlaan 87 | Antwerpen | België | * paul.caers@sgs.com | ( 03 545 87 50
milieuconsultancy in het bijzonder ondersteuning milieumanagement, vergunningsdossiers, audits, afvalstroom-audits, milieuzorgsystemen, milieu-expertises, tijdelijk opnemen milieumanagement binnen organisatie en externe milieucoördinator
Bremstraat 36 | Emblem | Belgium | * herwig.sneyers@skynet.be | ( 03/4857694
Projectcoördinatie van duurzame energieprojecten --- Carbon footprinting en CO2-emissiehandel --- Marktstudies en haalbaarheidsanalyses --- Energie efficientie studies --- Extern milieucoördinator A --- Milieustrategie en - communicatie --- Europese en Vlaamse subsidietrajecten ---
Wattiezplaats 18 | Edegem | België | * geertschrooten@hotmail.com | ( 0472508683
Bodem Milieu Veiligheid Energie Natuur Beleid Ruimte Water Geo-ICT Infrastructuur Topografie
Kesselsesteenweg 35 | Nijlen | België | * alain.coopman@soresma.be | ( 03 411 09 07
Stichting Milieunet is een non-profit organisatie gericht op bewustwording en gedragsverandering door communicatie over afval, biologisch, energie, water, natuur, milieu, klimaat, duurzaam, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, personeelszorg, vrijwilligerswerk en arbeidsintegratie. Kijkt u eens op www.andersbekekenblog.nl voor het laatste vak-nieuws, goede voorbeelden en aankondigingen van activiteiten
Ondiep Zuidzijde 2-d | Utrecht | België | * info@stichtingmilieunet.nl | ( 0031302435303
Organisatie vorming en studiedagen (Juridisch - Business & Economics - Educatief)
Kleine Pathoekeweg 3 | Brugge | België | * studipolis@diekeure.be | ( 050/47.12.72