Adresboek

Informeren en sensibiliseren omtrent welzijn op het werk, milieu en veiligheid in de privé.
PVI - Coveliersgebouw, Boomgaardstraat 22 | Antwerpen | België | * veiligheidsinstituut@provincieantwerpen.be | ( 03/203.42.00
Openbaar bestuur op bovenlokaal niveau. De kernopdracht voor de dienst Milieu en Natuur bestaat uit het verzekeren van de coordinatie en integratie van milieu en natuur en het vertalen van de principes van duurzame ontwikkeling in heel het provinciaal beleid. Bovendien wordt het gemeentelijk mina-beleid mee ondersteund vanuit deze dienst.
Koningin Elisabethlei 22 | Antwerpen | Belgium | * hilde.vanlook@admin.provant.be | ( 03/240.57.35
Regionaal Landschap Brabantse Kouters is actief in NW-Vlaams-Brabant (gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel, Meise, Machelen, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zemst). In samenwerking met overheden en alle gebruikers van de open ruimte (verenigingen rond toerisme, landbouw, natuur en jacht) werken we aan projecten op het snijvlak van natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, natuureducatie en natuurrecreatie.
Houtemsesteenweg 23 | Vilvoorde | België | * info@brabantsekouters.be | ( 02/253.43.04
Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw zijn 15 gemeentes en 20 verenigingen voor natuur, landbouw, jacht en toerisme uit het Pajottenland, de zuidelijke Zennevallei en een stuk Zoniënwoud. Samen met jou werken we aan natuur en landschap en laten we iedereen genieten van onze mooie streek. Onze projecten steunen onder andere planten en dieren van bij ons, poelen, hagen, boomgaarden, trage wegen, knotbomen en het landschap.
Donkerstraat 21 | Gaasbeek | Belgium | * an.rekkers@rlzzz.be | ( 02/452 60 45
Regionaal Landschap Zuid-Hageland is een jonge vzw die actief is in ZO- Vlaams-Brabant (gemeenten Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw). In samenwerking met overheden en alle gebruikers van de open ruimte (verenigingen rond toerisme, landbouw, natuur en jacht) werken we aan projecten op het snijvlak van natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, natuureducatie en natuurrecreatie.
Provincieplein 1 | Leuven | België | * freek.verdonckt@rlzh.be | ( 016 26 72 82
Resource Analysis, meestal kortweg RA genoemd, is een multidisciplinair onderzoeks- en adviesbureau dat een brug wil slaan tussen wetenschap (kennis) en beleid (belangen). RA verleent advies over proces én inhoud m.b.t. het verstandig gebruik en beheer van ons natuurlijk en menselijk kapitaal. RA levert geen bandwerk, maar maatwerk. Toegesneden op het probleem en rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever zoekt RA samen met betrokkenen naar efficiënte en doelgerichte oplossingen.
Wilrijkstraat 37 | Antwerpen | Belgium | * ra@resource.be | ( 03/270.00.30
Het adviesbureau verstrekt ondersteuning bij de aankoop van energie en geeft advies met betrekking tot energie-efficiëntie, milieu, water en wettelijke conformiteitsaspecten.
Holstraat 61A1 | Waregem | België | * walter.holvoet@ems.schneider-electric.com | ( 056/60.04.04
copywriter & journalist * biotoop: wetenschap & techniek, natuur & milieu, duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, transitie * bio-ingenieur met vlotte & creatieve pen voor zowel wervende (brochures, mailing, nieuwsbrief...) als zakelijke bedrijfscommunicatie (milieujaar-, duurzaamheidsverslag,...) * schrijven & (eind)redactie
Biezenstuk 82 | Gent | België | * patrick.verheye@gmail.com | ( 0032499593009
Advies rond milieu en bodem: milieuvergunningen, milieucoördinatorschap, coördinatie bodemdossiers, milieuadvies bij projectontwikkeling,...
Legeweg 157 bus S | Oostkamp | België | * els.ghyselen@beke.be | (
Senviro bvba is een onafhankelijk studiebureau gespecialiseerd in advies aan bedrijven omtrent milieu en gevaarlijke producten. We bieden de volgende diensten aan: opmaken omgevingsvergunningsaanvraag, milieuaudit, milieuadministratie, milieurapportering, broeikasgasrapportering, duurzaamheidsrapportering en advies gevaarlijke producten (ADR, CLP, VIB,...). We ondersteunen bedrijven als externe milieucoördinator en externe veiligheidsadviseur ADR.
palmanshoevestraat | antwerpen | België | * stijn.verbeeck@senviro.be | ( 033372750