Adresboek

Het Instituut staat in voor interdisciplinaire milieuopleidingen op postacademisch en masterniveau. Vanuit een interfacultaire netwerkconfiguratie bundelt het Instituut de kennis en expertise uit de verschillende faculteiten en wetenschapsgebieden om de academische doelstellingen inzake milieu en duurzame ontwikkeling te realiseren.
Universiteitsplein 1 | Wilrijk (Antw) | België | * milieu@ua.ac.be | ( 03 265 2114
IOK is actief op zowel economische, milieu en sociale aspecten van maatschappelijke ontwikkeling.<P>intercommunale milieudienst - afvalpreventie en -communicatie - gescheiden afvalinzameling -composteringsinstallatie - alternatieve technieken
Antwerpseweg 1 | Geel | Belgium | * raf.franken@iok.be | ( 014/58.09.91
Strategisch Milieu-advies Vergunningendossiers Milieucoördinator
Daalstraat 12 | Kinrooi | België | * info@jreconsult.be | ( +32477524547
JLE-Solutions is actief in loopbaanadvies, talent-matching en headhunting. Onze sectoren zijn de hernieuwbare energie en milieusector. Gesterkt door 10 jaar ervaring en een zéér sterke kennis van de markt, verrichten wij gepersonaliseerde en kwaliteitsvolle service.
Brabant | Brussel | België | * joris@jle-solutions.com | ( 0485/049.064
wetenschapscommunicatie en -redactie publicaties beleid, technologie en wetenschap procesbegeleiding en begeleiding van planprocessen
Sint Hubertusdreef 12 | Haacht | België | * katelijne.norga@pantarein.be | ( 0473371875
De koepel streeft ernaar om de Vlaamse Bosgroepen te emanciperen als gerespecteerd partner in de ontwikkelingsprocessen rond natuur en bos. Dit streven wordt weergegeven door de geformuleerde visie : “De koepel als sterk gedreven, professionele en democratisch georganiseerde vereniging met focus op klein privé bosbezit draagt er in belangrijke mate toe bij dat duurzaam bosbeheer op de politieke en maatschappelijke agenda staat en dat de Vlaamse Bosgroepen gewaardeerd worden voor de bijdrage die zij leveren aan het duurzaam beheer van ons bospatrimonium mede dankzij hun permanente constructieve houding bij de talloze partnerschappen die worden aangegaan.”
Woodrow Wilsonplein 2 | Gent | België | * koepel@bosgroepen.be | ( 09/267 78 65
KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, overkoepelt alle Kringwinkelcentra en Energiesnoeiersbedrijven in Vlaanderen. De vzw is actief in de social-profitsector op het kruispunt van milieu & sociale economie. Vanuit diezelfde aandacht van KOMOSIE voor nieuwe initiatieven ontstond het project Sociaal aan de slag met voedseloverschotten. KOMOSIE brengt in Vlaanderen de vraag en het aanbod met elkaar in contact en ze gaat na waar en hoe er kan worden samengewerkt.
Uitbreidingsstraat 470 | Berchem | België | * pieter.dresselaers@komosie.be | ( 03 281 03 30
adviseren en coordineren milieuzorg bij bedrijven en overheden: hulp bij projecten, registraties, handboeken, jaarverslagen, programmering en uitvoering activiteiten, milieucommunicatie etc.
80, Val Sainte Croix | Luxembourg | België | * jkooyker@pt.lu | ( 00352 26459157
LAT Omgevingsadvies is een adviesbureau gespecialiseerd in het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven, particulieren, overheden en aan vrije beroepen (architecten, advocaten, notarissen, vastgoedmakelaars, …) op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Milieu: - omgevingsvergunningen - milieucoördinatie - milieuaudits - milieuwetgeving - milieuadministratie - milieucommunicatie - zorgsystemen - economische en organisatorische milieudossiers - opleiding en coaching Ruimtelijke ordening en stedenbouw: - omgevingsvergunningen - bestemmingen
Moortselestraat, 16 | Oosterzele | België | * thomas@latomgeving.be | ( 0497071370
Leefmilieu Brussel - BIM is als milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met de analyse, planning en beheer van de diverse aspecten van het leefmilieu (lucht, water, afval, geluid, bodem, groene ruimten, energie), het uitreiken van vergunningen, het toezicht op de naleving van de wetgeving en de informatie van het publiek.
Havenlaan 86c/3000 | Brussel | België | * human.resources@leefmilieu.brussels | ( 02 775 75 75