Adresboek

Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld krijgen een betere toegang tot het Europese beleid door het informatieplatform en netwerk dat vleva hen biedt. Vleva-leden en de Vlaamse overheden kunnen zo hun Europese belangen tijdig en geïnformeerd behartigen.
Kortenberglaan 71 | Brussel | België | * info@vleva.eu | ( 02/737.14.30
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (vzw VCM) is een samenwerkingsverband en intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven voor alle aspecten van mestverwerking in Vlaanderen. Haar hoofddoel is om zowel de overheid als de betrokken bedrijfswereld te informeren, te ondersteunen en te laten samenwerken zodat voldoende duurzame mestverwerking in Vlaanderen gerealiseerd wordt.
Abdijbekestraat 9 | Sint-Andries (Brugge) | België | * info@vcm-mestverwerking.be | ( 050/407 201
Het VLIZ fungeert als coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ bouwt het Vlaams Marien Data- en Informatiecentrum uit en zet het schip de Zeeleeuw in voor oceanografisch onderzoek.
InnovOcean, Wandelaarkaai 7 | Oostende | Belgium | * jan.mees@vliz.be | ( 059 34 21 30
VIGeZ is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. VIGeZ levert strategieën, advies, ondersteuning bij implementatie en opleiding aan gezondheidswerkers en professionals. Aan iedereen die bezig is met gezondheidspromotie en ziektepreventie. Zowel praktijkwerkers als beleidsmakers. VIGeZ werkt samen met Logo's en de Medisch Milieukundigen aan een gezonder Vlaams milieu. Meer info op www.mmk.be
Gustave Schildknechtstraat 9 | brussel | België | * mart.verlaek@vigez.be | ( 02 422 49 49
VSWB vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met zetel te 2400 Mol, Boeretang 200. Het heeft de missie om de introductie en toepassing van de brandstofcel- en de waterstoftechnologie in de diverse toepassingsgebieden te promoten en te ondersteunen. VSWB vzw geniet de ondersteuning van de Vlaamse overheid in het kader van het project Thematische Innovatiestimulering (TIS) van het IWT.
Boeretang 200 | MOL | Belgium | * gilbert.vanbogaert@vito.be | ( 014/335911
De wegwijzer van en naar het bouwbedrijf in Vlaanderen met een focus op bouw, energie en milieu Bijna 9.000 bouwbedrijven zijn in Vlaanderen aangesloten bij de Confederatie Bouw. Aldus is de Vlaamse Confederatie Bouw de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen.
Lombardstraat 34-42 | Brussel | België | * jochen.vercruysse@vcb.be | ( 025455749
VMD wil als actieve en dynamische interdisciplinaire vereniging van milieudeskundigen een breed klankbord vormen voor de realisatie van het milieubeleid zoals het door de overheden in samenspraak met de diverse milieu-actoren wordt gerealiseerd.
Kortrijksesteenweg 1007 | GENT | Belgium | * info@vmd.be | ( 09 324 40 44
Voka - Kamer van Koophandel Limburg wil het meest nabije en invloedrijke professionele netwerk zijn voor Limburgse ondernemers en leden ondernemingen. Voka - Kamer van Koophandel Limburg telt vandaag 2 400 leden, goed voor 70% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in onze provincie. Het volledige netwerk is goed voor 18 000 leden en 62% van de private tewerkstelling en toegevoegde waarde in Vlaanderen.
Gouverneur Roppesingel 51 | Hasselt | Belgium | * cathy.devos@voka.be | ( +32 11 56 02 00
Bedrijvenorganisatie met milieucel voor het geven van milieuopleidingen, milieuadvies, audits en begeleiding van milieuzorgprojecten
O.L.Vrouwestraat 85 | Mechelen | | * mechelen@voka.be | ( 015 45 10 20
milieu- en veiligheidsadvies : juridisch, technisch, economisch vergunningsaanvragen extern milieucoördinator begeleiding bij bodemonderzoek milieu- en veiligheidsaudit aangiften en meldingen milieusubsidies begeleiding preventieadviseur noodplannen en evacuatieplannen
Deerlijkstraat 58 A | Zwevegem | België | * danny.wiels@wiels.be | ( 056/75 42 81