WeGroSan / hmvt bvba

Terug naar filteroverzicht

Contact

Vaartkant Rechts 27
2960
Sint-Lenaarts (Brecht)
+32 (0)3 609 55 30
info@wegrosan.be
http://www.wegrosan.be

Omschrijving activiteiten

WeGroSan/hmvt: aannemer in milieuwerken (bodem- en in-situsaneringen). En realisatie van omgevingswerken, bouw van tankstations en containerparken.WeGroSan/hmvt biedt bedrijven én industrie hoogwaardige installaties en services voor behandeling van water- en lucht. WeGroSan/hmvt ontwerpt en bouwt installaties in eigen huis en draagt zorg voor het technisch beheer ervan. Al onze installaties, permanent of mobiel, bouwen we volgens de vigerende Europese richtlijnen en de machinerichtlijnen.

Producten en diensten

 • water
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • emulsiebreken
     • emulsie breker
    • extractie
     • extractie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • ontgiftiging
     • ontgifting
    • ONO
     • ontgiftigen, neutralisatie en slibontwatering
    • oxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • strippen met lucht
     • stoomstrippen
     • stripping met lucht
   • producten
    • beluchters
    • bezinkingsbevorderende
    • compressoren
    • doseerders
    • filtermateriaal
    • flotatiebevorderende
    • nutriënten
    • pH-regelende
    • pompen
    • reservoirs
    • roerders
    • sturingsapparatuur
    • zuurstof
 • bodem
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • fytoremediatie
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
    • landfarming
     • reiniging in depot
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • aeroob met slib
    • biofilter
    • biologische water- en luchtzuivering
    • thermische verbranding
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • sparging
    • zaklaagverwijdering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • olie-water afscheider
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
  • brownfieldontwikkeling
  • drainage en bemaling
   • deepwell
   • drain
   • open bemaling
   • vacuumfilters
 • diensten
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • grondverzet
   • milieutechnologie
  • brownfieldontwikkeling
  • opslag en logistiek
   • uitrusting
    • ADR-parking
    • tankenpark
 • lucht
  • luchtzuivering
   • producten
    • pompen, ventielen, kleppen
   • stoffen
    • NH3
    • SOx

Extra info

WeGroSan/hmvt is aannemer in milieuwerken (bodem- en in-situsaneringen). Tevens ook realisatie van omgevingswerken, bouw van tankstations en containerparken.
WeGroSan/hmvt biedt bedrijven én industrie hoogwaardige installaties en services voor behandeling van water- en lucht.
We bedenken en organiseren oplossingen om daarna optimaal resultaat te behalen voor onze klanten.
WeGroSan/hmvt ontwerpt en bouwt installaties in eigen huis en draagt zorg voor het technisch beheer ervan. Al onze installaties, permanent of mobiel, bouwen we volgens de vigerende Europese richtlijnen en de machinerichtlijnen.