WATERLEAU

Terug naar filteroverzicht

Contact

Radioweg 18
3020
Herent
016.650.657
willy.gils@waterleau.com
http://www.waterleau.com

Omschrijving activiteiten

WATERLEAU richt zich op ontwerp, engineering, bouw en exploitatie van water-, afvalwater-, afvalverwerkings-, biomassa- en luchtzuiveringsinstallaties. Via zijn kantoren in Herent, Wespelaar, Dendermonde, Gosselies, Willebroek, Parijs, Cairo, Macao, Marrakech, Mumbai & Beijing en partnerschips in alle continenten is het over de hele wereld actief. WATERLEAU beschiktover een constructie-atelier waar hoogtechnologische onderdelen (van eigen installaties) worden gefabriceerd.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • producten
    • opslagkluizen
    • tankcontainers
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • dierlijke afvalstoffen
     • verwerking van hoog-risicoafval
     • verwerking van laag-risicoafval
   • compostering
    • installaties
     • ontwatering riool(kolken)slib
     • ontwerp en engineering
    • technieken
     • toepassen bodemverbeterend middel
     • vergassen en verbranden van slib
   • producten
    • breekinstallaties
     • breken
    • granulatoren
     • voorbehandelen en vermalen (rubber)
    • scharen
    • shredders
     • shredderen en persen
    • versnipperaars
   • verbranding
    • installaties
     • ontwerp en engineering
     • verbrandingsoven voor industrieel afval
     • verbrandingsoven voor medisch afval
    • technieken
     • draaitrommeloven
     • energierecuperatiesystemen
     • roosteroven
     • wervelbedoven
 • bodem
  • bodembescherming
   • inkuipingen
   • opvangbakken
  • bodemsanering
   • bodemluchtbehandeling
    • biologische water- en luchtzuivering
    • thermische verbranding
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • membraanfiltratie
    • zandfiltratie
 • energie
  • overige producten
   • ventilatoren
 • geluid, trillingen en straling
  • producten
   • geluidsdempende kasten
   • geluidsdempende wanden
   • ventilatiesystemen
 • lucht
  • luchtzuivering
   • deeltjes
   • geur
   • installaties
    • adsorberende technieken
    • adsorptie
    • afzuiginstallaties
    • aktief kool
    • andere
    • biofiltratie
    • biotricklingfilter
    • cyclocondensatoren
    • cycloon
    • droge gaswassing
    • injectie geur
    • mechanische afscheiders
    • olienevelafscheiders
    • schoorstenen
    • ventilatoren
    • zakkenfilters
   • producten
    • aktieve kool
    • andere filtermaterialen
    • biofiltervullingen
    • corrosiebescherming
    • pijpleidingen
   • stoffen
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • SOx
 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • denitrificatie
    • ionenwisselaars
    • membraanfilters
    • zandfilters
   • chemicaliën
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
    • ontharding
    • ontijzering
    • ontzilting
    • precipitatie
   • desinfectie
    • chlorering
    • ozonbehandeling
    • UV-behandeling
  • slibbehandeling
   • slibdroging
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • gravitaire indikking - slibindikker
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
   • slibvalorisatie
   • slibverwerking
    • pelleteren
     • slibkorrelreactor
    • slibvalorisatie
     • slibvalorisatie
   • thermische slibbehandeling
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • bezinken
     • anaërobe micro-organismen
      • septische tanks
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • oxidatie
     • oxidatie met o.a. OZON, peroxide of KMNO4
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • membraanprocessen
     • microfiltratie
     • nanofiltratie
     • omgekeerde osmose
     • ultrafiltratie
    • thermische zuivering
     • thermische behandeling
      • verhitten
       • oxidatie
        • pyrolyse
   • producten
    • reservoirs