VITO

Terug naar filteroverzicht

Contact

Boeretang 200
2400
MOL
014 33 55 11
vito@vito.be
http://www.vito.be

Omschrijving activiteiten

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. We versnellen de transitie naar een duurzame wereld; we reiken kennis en technologische innovaties aan die deze transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren. We verkleinen het innovatierisico voor bedrijven en versterken het economische en maatschappelijke weefsel in Vlaanderen met interdisciplinair onderzoek en grootschalige proefinstallaties.

Dit doen we op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. Wij verbinden verschillende partijen in een duurzame waardenketen. Door samenwerking, schaalvergroting en toenemende expertise kunnen we zo slimmer gebruik maken van bestaande duurzame oplossingen en nieuwe technologieën ontwikkelen.

Technologie moet haalbaar en rendabel worden gemaakt. Dat vraagt om partnerships tussen onderzoeksinstellingen, commerciële partijen en de overheid, die samen impact realiseren in de duurzaamheidstransitie. VITO vormt hierbij de vernieuwende kracht door het bieden van inhoudelijke kennis, innovatieve processen en businessmodellen.

VITO legt die connectie tussen onderzoek, overheid en markt, tussen kennis, beleid en business om samen impactvolle veranderingen te initiëren.

VITO. Vision on Technology for a Better World.
Duurzaam. Ondernemend. Inspirerend. Creatief.

Producten en diensten

 • lucht
  • luchtanalyse
   • geur
    • geurmetingen
    • geurpanels
   • binnenhuisatmosfeer
   • diensten
    • erkend laboratorium
 • energie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • biodiesel
     • productie
    • biogas
     • verbrandingsinstallaties
    • hout
     • brandhout
     • houtbehandelingsinstallaties
     • houtvergassing
     • verbrandingsinstallaties
    • mest
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • waterkracht
    • advies
    • engineering
    • getijdenenergie
    • micro waterkrachtcentrales
    • pijpleidingen
    • turbines
   • windenergie
    • advies
    • engineering
    • onderdelen (schoepen, masten,...)
    • windturbines
     • horizontale as
     • vertikale as
     • waterpompen
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • installaties
     • zonnecellen
     • zonnepanelen
    • thermische zonne-energie
     • installaties
     • toebehoren
     • warmteopslag
     • warmtetransport
     • zonneboilers
     • zonnepanelen
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • energiestatistieken
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
 • diensten
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • ecodesign
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
   • levenscyclusanalyse
   • verpakkingen
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
  • MER
   • erkend deskundige
    • water
    • mens
    • licht, warmte en straling
    • klimaat
    • bodem
  • advies
   • vergunningen
   • subsidies
   • milieuwetgeving
   • milieutechnologie
   • milieumanagement
   • energiewetgeving
   • duurzame ontwikkeling
   • milieu-audits
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • EMAS
 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • wateranalyse
   • diensten
    • erkend laboratorium grondwater
    • erkend laboratorium water