Vin

Terug naar filteroverzicht

Contact

Jan Olieslagerslaan 35
1800
Vilvoorde
02/674 57 11
pdecrom@vincotte.be
http://www.vincotte.com

Omschrijving activiteiten

Akoestiek Asbestcontroles Bodemvervuilingsonderzoek en sanering Comfort en hygiëneEmissiemetingen op stookinstallaties (VLAREM) Geuronderzoek Lucht- en rookgasmetingen Milieumetingen Warmteproductie en luchtbehandeling

Producten en diensten

 • diensten
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • extern milieucoördinator
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • vergunningen
  • corrosie
   • advies
   • erkend deskundige bodemcorrosie
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • mens
    • water
   • MER-coördinator
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
  • veiligheid
   • ARAB-deskundige
    • elektrische installaties
    • recipiënten voor gassen
    • toestellen onder druk
   • erkend milieudeskundige
    • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
 • energie
  • elektriciteit
   • diensten
    • keuring elektrische installaties
    • metingen
     • cos phi
     • elektriciteitsverbruik
     • harmonischen
    • studies
  • energieadvies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • verwarming
   • branders
   • ketels
  • WKK
   • studie en advies
 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht
    • erkend laboratorium
   • stralingsmetingen
   • studies
    • akoestiek
    • opstellen van lawaaikaarten
    • trillingen
   • trillingsmetingen
 • lucht
  • luchtanalyse
   • binnenhuisatmosfeer
   • diensten
    • erkend laboratorium
   • geur
    • geurmetingen
   • stoffen en parameters
    • asbest
    • CO
    • CO2
    • deeltjes
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • rookgassnelheid
    • SOx
    • temperatuur
    • vochtigheid
    • zware metalen
 • water
  • wateranalyse
   • stoffen en parameters
    • andere
    • BOD
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • druk
    • fenolen
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • microbiologische
    • NH3
    • niveau
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
    • TOC
    • toxiciteitsmetingen
    • turbiditeit
    • viscositeit