Tracimat vzw

Terug naar filteroverzicht

Contact

Lombardstraat 34-42
1000
Brussel
02/545.58.60
info@tracimat.be
http://www.tracimat.be

Omschrijving activiteiten

De vzw Tracimat zal via een uitgewerkt traceerbaarheidsysteem toezicht houden op het correcte verloop van de selectieve sloop- en afbraakwerken. Dit systeem vertrekt van een identificatie van de materialen die kunnen vrijkomen bij de sloop en afbraak, en gaat na wat er met deze materialen gebeurt tijdens de werken. Tracimat zal op de cruciale momenten in het ketensysteem de nodige controles uitvoeren en documenten uitreiken op voorwaarde dat het traceerbaarheidsysteem zorgvuldig wordt toegepast.

Extra info

Eind augustus ’17 heeft minister Schauvliege de vzw Tracimat als sloopbeheerorganisatie erkend. De vzw kan nu via het traceerbaarheidssysteem dat zij heeft uitgewerkt, toezicht houden op het correcte verloop van selectieve sloop- en afbraakwerken.

Een sloopbeheerorganisatie zoals Tracimat zal via een uitgewerkt traceerbaarheidsysteem toezicht houden op het correcte verloop van selectieve sloop- en afbraakwerken. Dit systeem vertrekt van een identificatie van de materialen die kunnen vrijkomen bij de sloop en afbraak, en gaat na wat er met deze materialen gebeurt tijdens de werken. Hierdoor worden de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken beperkt, worden gevaarlijke afvalstoffen correct en veilig verwijderd en komen zuiverdere afvalstromen vrij met hoogwaardigere recyclagemogelijkheden. Tracimat zal op de cruciale momenten in het ketensysteem de nodige controles uitvoeren en documenten uitreiken op voorwaarde dat het traceerbaarheidsysteem zorgvuldig wordt toegepast.

Een sloopopvolging via Tracimat heeft voordelen voor al de betrokken partijen: voor bouwheer, sloper en breker. Er wordt een volledige inventaris opgesteld van al de bouw- en afvalstoffen die vrijkomen bij de werken. Daardoor kunnen de sloopwerken correct en marktconform worden aanbesteed.

Dankzij het systeem van Tracimat zullen ook zuiverdere afvalstromen tot stand komen waardoor de opstap naar hoogwaardige toepassingen gemakkelijker wordt. Bovendien maakt een goedwerkend traceringssysteem het mogelijk gerichtere controles uit te voeren waar zich effectief problemen voordoen. Met Tracimat neemt de bouwsector het voortouw in een doeltreffend asbest- en afvalbeleid en draagt zij bij tot een echte circulaire economie. 

Het initiatief wordt gedragen door de verenigingen van slopers (CASO), producenten van recycling granulaten (FPRG) en raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI). 

Eind augustus 2018 (een jaar na de erkenning) zal bij de brekers van bouw- en slooppuin een nieuw acceptatiebeleid in voege treden. Vanaf die datum zal de breker het bouw- en slooppuin dat het traceerbaarheidssysteem van Tracimat heeft doorlopen, efficiënter en bijgevolg goedkoper kunnen behandelen dan het puin dat dit systeem niet volgde.