TOP Oost-Vlaanderen

Terug naar filteroverzicht

Contact

Hulsdonk 1 - Haven 4250
9042
Gent
09 342 06 18
info@top-oost-vlaanderen.be
http://www.top-oost-vlaanderen.be

Omschrijving activiteiten

Tussentijdse Opslagplaats voor grond.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • baggerslib
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • bouw- en sloopafval
     • hergebruik puingranulaten
   • compostering
    • installaties
     • ontwatering riool(kolken)slib
    • technieken
     • toepassen bodemverbeterend middel
   • producten
    • breekinstallaties
     • breken van teerhoudend asfalt
   • stortplaatsen
    • uitbating
     • kleiverwerkend bedrijf
 • bodem
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • biologische reinigingstechnieken
    • landfarming
     • reiniging in depot
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
   • thermische reinigingstechnieken
    • thermische reiniging