TOP Antwerpen NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Industrieweg 17 - Haven 401 (rechteroever)
2030
Antwerpen
03 544 73 36
info@top-antwerpen.be
http://www.top-antwerpen.be

Omschrijving activiteiten

Centrum voor Grondreiniging. Tussentijdse opslagplaats voor verontreinigde en niet-verontreinigde gronden cfr Vlarebo. Grondrecyclagecentrum. Biologische grondreiniging, Grondopslag voor fysico-chemische en thermische grondreiniging, overname van grondoverschotten. Leveren van aanvulgrond. Acceptatie van Teerhoudend Asfalt (TAG).

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • afvalwaterslib
    • baggerslib
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • bouw- en sloopafval
     • hergebruik puingranulaten
     • voorbehandeling bouw- en sloopafval
    • slib
     • flotatie indikking
     • fysisch conditioneren
    • vliegas
   • compostering
    • producten
     • zandafscheiding
    • technieken
     • toepassen bodemverbeterend middel
     • vergassen en verbranden van slib
   • opwerking
    • opwerken tot kalkhoudende bodemverbeteraar
    • opwerken tot zwarte grond
   • producten
    • breekinstallaties
     • breken van teerhoudend asfalt
   • verbranding
    • technieken
     • andere
 • bodem
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • biologische reinigingstechnieken
    • landfarming
     • reiniging in depot
    • on
     • off site fytoremediatie
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
   • thermische reinigingstechnieken
    • thermische reiniging