SUEZ

Terug naar filteroverzicht

Contact

Westvaartdijk 83
1850
Grimbergen
02 257 18 11
steve.clareboets@suez.com
http://www.suezremediation.com

Omschrijving activiteiten

SUEZ RR IWS Remediation maakt deel uit van de groep SUEZ en is al 20 jaar actief in grondreiniging en in bodem- en grondwatersanering.

Producten en diensten

 • afval
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • afvalwaterslib
    • baggerslib
  • verwerken en recyclage
   • afvalstoffen
    • slib
     • fysisch conditioneren
     • gebruik in afdichtlagen
    • vliegas
   • compostering
    • installaties
     • ontwatering riool(kolken)slib
 • bodem
  • bodembescherming
   • geotextiel
    • scherm
     • foliewand
  • bodemsanering
   • biologische reinigingstechnieken
    • bioventing
    • in situ scherm (active wall)
    • Infiltratie tbv stimulering biol. omzetting
    • landfarming
     • reiniging in depot
    • on
     • off site fytoremediatie
   • bodemluchtbehandeling
    • actieve koolfiltratie
    • biofilter
    • thermische verbranding
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
   • chemische reinigingstechnieken
    • extractie reiniging
    • in situ scherm (active wall)
   • extractietechnieken
    • biosparging
    • bodemluchtextractie
    • drijflaagsanering in situ
    • elektroreclamatie zware metalen
    • extractie reiniging
    • infiltratie water
    • sparging
    • UVB tbv extractie
    • zaklaagverwijdering
   • grondwaterreinigingstechnieken
    • biologische water- en luchtzuivering aeroob
    • biologische waterzuivering aeroob
    • (in situ)chemische oxidatie
    • luchtstrippen
    • membraanfiltratie
    • olie-water afscheider
    • precipitatie-coagulatie-flocculatie
    • wateractieve koolfiltratie
    • zandfiltratie
   • immobilisatietechnieken
    • in situ vitrificatie
   • isolatietechnieken
    • bekisting tbv verticale afd.
    • berlinerwand tbv verticale afd.
    • boorpalen wand
    • bovenafdichting kunststoffolie
    • bovenafdichting natuurlijke materialen
    • civiel-technische bovenafd.
    • diepwand
    • horizontale onderafd.
    • scherm
     • foliewand
    • schone leeflaag
    • stalen damwand
   • ontrekken grondwater
    • deepwell
    • drain
    • open bemaling
    • vacuumfilters
   • thermische reinigingstechnieken
    • thermische reiniging
  • drainage en bemaling
   • deepwell
   • drain
   • open bemaling
   • vacuumfilters