SGS BELGIUM NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Noorderlaan 87
2030
Antwerpen
03 545 87 50
be.environment@sgs.com
http://www.sgs.com

Omschrijving activiteiten

Als toonaangevende organisatie is SGS Environmental, Health & Safety Services een neutrale en onafhankelijke leverancier van gespecialiseerde en geïntegreerde milieu- en veiligheidsdiensten. Deze blinken uit in professionaliteit, omvang en veelzijdigheid: van specifiek veldwerk en monsternames tot on-site metingen en laboratoriumanalyses. Wij staan tevens in voor gespecialiseerde studies, onafhankelijke advisering, auditing en verificatie.

Producten en diensten

 • geluid, trillingen en straling
  • diensten
   • trillingsmetingen
   • studies
    • akoestiek
    • opstellen van lawaaikaarten
    • trillingen
   • geluidsmetingen
    • binnenshuis
    • buitenlucht
    • erkend laboratorium
 • lucht
  • luchtanalyse
   • binnenhuisatmosfeer
   • stoffen en parameters
    • zware metalen
    • vochtigheid
    • temperatuur
    • SOx
    • rookgassnelheid
    • O3
    • O2
    • NOx
    • NH3
    • mercaptanen
    • koolwaterstoffen
    • HCl
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • dioxines
    • deeltjes
    • CO2
    • CO
    • asbest
   • diensten
    • erkend laboratorium
 • diensten
  • overheidsinstellingen
  • bodembeheerrapport
  • sonderingen
  • hydrologisch onderzoek
  • grondwateranalyse
  • grondboringen
  • geologisch onderzoek
  • erkend laboratorium
  • bodemmonsteranalyse
  • bodembeheerorganisatie
  • aanleg van peilputten
  • emissiehandel
   • studies
  • veiligheid
   • VR-coördinator
    • VR-deskundige
   • risico-analyse
   • opmaak noodplannen
   • calamiteitenbegeleiding
   • ARAB-deskundige
    • elektrische installaties
    • recipiënten voor gassen
    • toestellen onder druk
   • erkend milieudeskundige
    • houders voor gassen of gevaarlijke stoffen
  • preventie
   • levenscyclusanalyse
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
   • uitrusting
    • tankenpark
    • IMDG-magazijn
  • MER
   • MER-deskundige
   • erkend deskundige
    • geluid en trillingen
  • advies
   • vergunningen
   • milieuwetgeving
   • grondverzet
   • extern milieucoördinator
   • milieu-audits
    • ISO14000
    • begeleiding
 • water
  • wateranalyse
   • stoffen en parameters
    • andere
    • BOD
    • COD
    • debiet
    • deeltjes
    • druk
    • fenolen
    • fosfor
     • fosfaat
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geleidbaarheid
    • metalen
    • microbiologische
    • NH3
    • niveau
    • O2
    • pesticiden
    • pH
    • redoxpotentiaal
    • stikstof
    • stroomsnelheid
    • temperatuur
    • TOC
    • toxiciteitsmetingen
    • turbiditeit
    • viscositeit
   • diensten
    • erkend laboratorium grondwater
    • erkend laboratorium water
 • afval
  • erkend laboratorium
  • verwerken en recyclage
   • overige technieken
    • reconditionering van verpakkingen
     • containers
     • metalen vaten
     • plastic vaten
    • oliebestrijding
   • afvalstoffen
    • TL-lampen
     • kwikdestillatie kwikdamplampen
    • PUR
     • hergebruik als isolerend beton
    • oplosmiddelen
    • gechloreerde KWS
    • CFK's
    • actieve kool
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • vloeibaar afval
    • roet
    • PCB's en PCT's
    • ontvlambare stoffen
    • KGA
    • karton
    • giftig afval
    • chemisch afval
    • afvalwaterslib
    • afvalolie