Rien De Koster - Green Logix

Terug naar filteroverzicht

Contact

Maatheide 74a
3920
Lommel
0032499234674
rien.dekoster@gldc.be

Omschrijving activiteiten

Opstellen van energieplannen, energiestudies en monitoringverslagen in het kader van de energiebeleidsovereenkomsten; Uitwerken van energiestudies in het kader van het besluit Energieplanning; Design, engineering, realisatie en project management van diverse projecten gerelateerd aan energie (productie: wind-zon-(bio-)WKK; verbruik: efficiëntie in processen/nutsvoorzieningen; rapportering: energiedashboard)