Pantarein Water

Terug naar filteroverzicht

Contact

Egide Walschaertsstraat 22 L
2800
Mechelen
015424774
veronique.smits@pantarein.be
http://www.pantareinwater.be

Omschrijving activiteiten

Een optimaal presterende waterzuivering begint met een slim ontwerp. Of u nu een nieuwe waterzuiveringsinstallatie overweegt of uw huidige installatie wilt optimaliseren, Pantarein zoekt de best beschikbare technologie voor uw behoeften.Op basis van de resultaten van het onderzoek bepalen we de technologie die het beste bij u past. Pantarein is niet gebonden aan eigen patenten. Daarom kunnen we u een uitgebreid overzicht geven van de beste technologieën op de markt, een nauwkeurig ontwerp en alle technische specificaties, mét vermelding van de kostprijs.

Producten en diensten

 • water
  • drinkwater
   • behandeling
    • actieve koolfilters
    • denitrificatie
    • ionenwisselaars
    • membraanfilters
    • zandfilters
   • chemicaliën
    • coagulatie
    • flocculatie
    • flotatie
    • ontijzering
    • precipitatie
   • desinfectie
    • UV-behandeling
    • chloordioxide
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
  • slibbehandeling
   • slibontwatering
    • centrifuges
    • flotatietanks
    • gravitaire indikking - slibindikker
    • kamerfilterpersen
   • slibstabilisatie
    • aëroob
     • aërobe vergisting
     • aërobe stabilisatie
    • anaëroob
     • anaërobe vergisting
    • chemisch
     • toevoeging van kalk
  • wateranalyse
  • waterzuivering
   • biologische zuivering
    • actief slib
     • actief slib met nutriëntverwijdering
     • actief slib tank
     • airlift reactor
     • membraanbioreactor
     • Sequencing Batch Reactor (SBR)
     • SHARON proces (anoxisch)
     • UCT-BCFS
    • anaërobe micro-organismen
     • anaërobe reactor
    • anaëroob korrelslib
     • UASB
    • kwzi
     • aëroob actief slib
    • planten en micro-organismen
     • plantensystemen
      • rietvelden
     • verticaal doorstroomd helofytenfilter
   • chemische zuivering
    • coagulatie
     • coagulatie
    • desinfectie (nabehandeling)
     • chemische oxidatie
      • chloordioxide
    • elektrocoagulatie
     • elektrocoagulatie
    • flocculatie
     • flocculatie
    • neutralisatie
     • ph-correctie
    • precipitatie
     • precipitatie
   • fysische zuivering
    • adsorptie
     • actieve kool
     • andere adsorbentia
    • bezinken
     • bezinkingsbekken
     • lamellenbezinker
     • schotel- of plaatbezinker
     • zandvangers
    • bufferbekken
     • bufferbekken
    • centrifugeren
     • hydrocycloon
    • desinfectie
     • UV-behandeling
    • filtratie
     • zandfiltratie
    • flotatie
     • flotatie
    • ionenwisseling
     • ionenwisseling
    • membraanprocessen
     • microfiltratie
     • nanofiltratie
     • omgekeerde osmose
     • ultrafiltratie
    • scheiding door dichtheidsverschillen
     • olie-waterafscheider
     • statische vetafscheider
    • strippen met lucht
     • stripping met lucht
    • zeven
     • roosters
     • zeven
    • thermische zuivering
     • koelen
      • lucht- of waterkoeler
   • kleinschalig biologisch zuivering
    • aëroob actief slib
     • kleinschalige waterzuivering
   • producten
    • beluchters
    • bezinkingsbevorderende
    • bodemafschrapers
    • centrifugebevorderende
    • compressoren
    • doseerders
    • filtermateriaal
    • flotatiebevorderende
    • nutriënten
    • pH-regelende
    • pompen
    • reservoirs
    • roerders
    • slurrypompen
    • sturingsapparatuur
    • vijzelpompen
    • zuurstof