Mourik n.v.

Terug naar filteroverzicht

Contact

Groenendaallaan 399
2030
Antwerpen
03 542 20 40
svanhille@mourik.be
http://www.mourik.com

Omschrijving activiteiten

Uitvoeren bodemsanering In-situ saneringstechnieken Grondreiniging (on-site & off-site) Grondwaterzuivering Afvalstoffenverwijdering Interventie bij milieucalamiteiten Milieukundig baggeren en slibontwatering Sanering stortplaatsen Sanering brandstoftanks en -installaties Brownfieldprojecten Asbestverwijdering

Producten en diensten

 • afval
  • industriële reiniging
   • chemisch reinigen
    • koelsystemen
    • leidingsystemen
    • stoomketels
    • warmtewisselaars
  • ophalen en verwerven
   • afvalstoffen
    • afvalolie
    • afvalwaterslib
    • asbest
    • baggerslib
    • bouwafval
    • chemisch afval
    • giftig afval
    • glas
    • houtafval
    • huishoudelijk afval
    • inert
    • karton
    • KGA
    • ontvlambare stoffen
    • papier
    • PCB's en PCT's
    • roet
    • sanitaire afvalstoffen
    • textiel
    • vloeibaar afval
    • ziekenhuisafval
   • transportmiddelen
    • tankwagens
 • bodem
  • bodembescherming
   • absorberende materialen
   • bentonietmatten
   • bovenafdichting kunststoffolie
   • chemisch resistieve vloeren
   • inkuipingen
   • kathodische bescherming
   • opvangbakken
   • vloeistofdichte vloeren
  • bodemsanering
   • afgraven/ontgraven
   • bodemreinigingsinstallaties
    • verhuur
    • verkoop