MAVA AES NV

Terug naar filteroverzicht

Contact

Gorislaan 49
1820
Steenokkerzeel
02/759.59.30
nora.vanderheijden@mava.be
http://www.mava.be

Omschrijving activiteiten

Sinds 1990 is het studiebureau MAVA zeer actief aanwezig in de sector Omgeving binnen deverschillende disciplines zoals bodem, reststoffen, milieu, ruimte, mobiliteit, industriële veiligheid, water, energie en lucht.

Producten en diensten

 • water
  • rationeel watergebruik
   • audit
   • proces-optimalisatie
 • bodem
  • bodemonderzoek en -analyse
   • producten
    • boren
    • monstername-apparatuur
    • software
  • brownfieldontwikkeling
 • diensten
  • beschrijvend bodemonderzoek
  • bodemmonsteranalyse
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 1
  • erkend bodemsaneringsdeskundige type 2
  • geologisch onderzoek
  • grondboringen
  • grondwateranalyse
  • hydrologisch onderzoek
  • oriënterend bodemonderzoek
  • advies
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
  • bodembeheerrapport
  • brownfieldontwikkeling
  • gemeentelijke plannen
   • milieubeleidsplan
    • begeleiding
    • opmaak
  • MER
   • erkend deskundige
    • bodem
    • fauna en flora
    • geluid en trillingen
    • mens
    • monumenten en landschappen
    • water
   • MER-coördinator
   • MER-deskundige
  • mobiliteit
   • mobiliteitsstudies
  • opslag en logistiek
   • stoffen
    • gevaarlijke stoffen
    • vaste brandstoffen
    • vloeibare brandstoffen
   • uitrusting
    • ADR-parking
    • ADR-transport
    • IMDG-magazijn
    • tankenpark
  • preventie
   • afvalpreventie
   • beste beschikbare technologie
   • emissiepreventie
    • bodem
    • lucht
    • water
   • good housekeeping
   • grondstofbesparing
  • ruimtelijke ordening
   • plannen van aanleg
   • vergunningen
    • bouwvergunning
    • verkavelingsvergunning
  • software
   • GIS-toepassingen
    • basiskaarten
    • luchtfoto's
    • orthofoto's
    • terreinmodellen
   • milieubeheer
   • milieuvergunningen
   • proces-optimalisatie
   • warmtestudies
  • veiligheid
   • calamiteitenbegeleiding
   • erkend technicus stookolietanks
   • opmaak noodplannen
   • risico-analyse
 • energie
  • energieadvies
   • beleidsstudies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • hernieuwbare energie
   • biomassa
    • stortgas
     • verbrandingsinstallaties
   • geothermische
    • energie-opslag in aquifers
    • toebehoren
    • warmtepompen
    • warmtewisselaars
   • windenergie
    • advies
    • engineering
   • zonne-energie
    • fotovoltaïsche zonne-energie
     • zonnepanelen
  • WKK
   • studie en advies
 • lucht
  • luchtanalyse
   • producten
    • meetwagens

Extra info

In juni 2015 is MAVA toegetreden tot de Nederlandse ingenieursgroep Witteveen+Bos. Witteveen+Bos heeft een Nederlandse thuismarkt maar is daarnaast ook internationaal actief met verschillende vestigingen in regio’s zoals Zuid-Oost Azië, Centraal-en Oost Europa en het Caraïbisch gebied.