L-INC

Terug naar filteroverzicht

Contact

Grote Heerweg 69
8791
Waregem
+3256894295
info@L-inc.be
https://www.L-inc.be

Omschrijving activiteiten

1. thermische naverbranders, VCU dampverwerking, RTO,... voor 99,9% effectief vernietigen van de emissies van luchttoxines, afgassen, geuren, vluchtige organische stoffen (VOS)
2. industriële brander installaties "op maat" specialiteit multi-fuel, afvalstoffen, biofuels, arme gassen, ...
3. rookgas vlinder-en schuifkleppen voor hoge temperaturen en vaste deeltjes (stof, as, korrels, ...)

Producten en diensten

 • afval
  • verwerken en recyclage
   • verbranding
    • installaties
     • cementoven
     • draaitrommeloven
     • elektriciteitscentrale
     • hoogovens
     • huisvuilverbrandingsovens
     • kleine stookinstallaties
     • ontwerp en engineering
     • roosteroven
     • toroïdale wervelbedoven
     • uitbating
     • verbranding <63 µm restfractie in wervelbedoven
     • verbrandingsoven voor industrieel afval
     • verbrandingsoven voor medisch afval
     • verkoop
    • technieken
     • alleenstaande pyrolyse
     • andere
     • bijmengen bij andere brandstoffen
     • draaitrommeloven
     • energierecuperatiesystemen
     • kleinschalige verbranding van RDF
     • plasmaoven
     • pyrolyse
      • verglazing
     • roosteroven
     • specifieke pyrometallurgische processen
     • vergassing
     • wervelbedoven
 • water
  • thermische behandeling afvalwater met veel zout
  • slibbehandeling
   • slibdroging
   • thermische slibbehandeling
    • natte oxidatie
     • natte oxidatie
    • slibdroging
     • slibdrogers
    • slibverbranding
     • slibverbranding
    • thermisch conditioneren
 • diensten
  • advies
   • communicatiebeleid
   • duurzame ontwikkeling
   • energietechnologie
   • energiewetgeving
   • extern milieucoördinator
   • grondverzet
   • milieu-audits
    • begeleiding
    • EMAS
    • erkend milieuverificateur
    • geaccrediteerde milieucertificatie-instelling
    • ISO14000
   • milieumanagement
   • milieutechnologie
   • milieuverzekeringen
   • milieuwetgeving
   • subsidies
   • vergunningen
 • energie
  • energieadvies
   • rationeel energiegebruik
    • advies WKK
    • energie-audit
    • proces-optimalisatie
  • overige producten
   • meet- en regelapparatuur
   • piping
  • verwarming
   • branders
 • lucht
  • luchtzuivering
   • deeltjes
   • geur
   • installaties
    • absoluutfilter
    • absorberende technieken
     • strippen en absorberen van ammoniak uit mestafgas
    • adsorberende technieken
    • adsorptie
    • affakkelen
    • afzuiginstallaties
    • aktief kool
    • andere
    • bezinkkamer
     • droge elektrofilter
     • natte elektrofilter
    • biofiltratie
    • biotricklingfilter
    • biowasser
     • biowasser mestafgas
    • condensatie
    • cryocondensatie
    • cyclocondensatoren
    • cycloon
    • droge gaswassing
    • elektrostatische afscheiders
    • foto oxidatie
    • halfdroge gaswassers
    • injectie geur
    • ionisatie
    • katalytische naverbrander
     • katalytisch recuperatief
     • katalytisch regeneratief
    • katalytische omzetting
    • keramische filter
    • koelsystemen
    • koeltorens
    • mechanische afscheiders
    • membraantechnologie
    • metalen filters
    • natte gaswassing
     • basisch oxidatieve wassing
     • basische wassing
     • natte kalkwassing
     • zure wassing
    • natte stofafscheiders
     • rotatiefilter/rotatiewasser
     • sproeikamer
     • venturiwasser
    • niet-selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • olienevelafscheiders
    • schoorstenen
    • selectieve katalytische reductie van Nox
    • selectieve niet-katalytische reductie van Nox
    • stoffilters mestafgas
    • termische naverbrander
     • thermisch recuperatief
     • thermisch regeneratief
    • ventilatoren
    • vloeistofafscheiders
    • zakkenfilters
    • zeoliet
    • Filtratie algemeen
   • producten
    • aktieve kool
    • andere filtermaterialen
    • biofiltervullingen
    • branders
    • chemicaliën
    • compressoren
    • corrosiebescherming
    • fakkels
    • kalk en dolomiet
    • pijpleidingen
    • pompen, ventielen, kleppen
    • zeolieten
   • stoffen
    • CO
    • CO2
    • dioxines
    • gechloreerde koolwaterstoffen
    • geur
    • HCl
    • koolwaterstoffen
    • mercaptanen
    • NH3
    • NOx
    • O2
    • O3
    • SOx
    • zware metalen
    • H2S
 • geluid, trillingen en straling
  • producten
   • compensatoren

Extra info

L-Inc® voorkomt dat er een missing link ontstaat. We hebben de sterke ambitie de LInc® te zijn die industriële milieu- en energieuitdagingen oplost met geavanceerde thermische behandelingstechnologie en state-of-the art componenten voor verbrandingsprocessen. We kiezen daarbij voor een aanpak op maat. Kwaliteit en service vormen de basis van alles wat we doen. Duurzame waardecreatie is voor onze klanten belangrijk en maakt onlosmakelijk deel uit van onze verantwoordelijkheid. Samen met onze klanten en onze partners linken we thermische procesinstallaties en uitgekiende afval- en energieprocessen aan de wereldwijde klimaat- en energieuitdagingen. Nu en in de toekomst trachten we die via vakmanschap, kennis en vaardigheden het hoofd te bieden en aldus onze klanten in dit domein te ontzorgen.

naverbranders, dampverwerkingsunits (VCU), hete lucht produktie, verbandingskamers, energie-recuperatie, SNCR ureum injectie, ...

branders op maat LincoMAX, LincoLEAN  vermogens van 1 - 60MW - verschillende brandstoffen - incl. brandstof regelstraat - BMS brander sturingen 

kleppen op maat DN50-DN3000, rond of rechthoeking, - 30°C tot +1280°C, vlinder - register - bypass - schuifklep compleet met aandrijving & controls