Wetenschappelijk medewerker 'Woonbeleid'

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 12/06/2023

Ref. BAP-2023-265

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 75 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU

Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.
Voor de Onderzoeksgroep 'Sociaal en economisch beleid en maatschappelijke integratie' zijn we op zoek naar een wetenschappelijk medewerker woonbeleid.
https://hiva.kuleuven.be/

Functie
De nieuwe medewerker zal bijdragen aan lopende en geplande studies over wonen en woonbeleid. Wonen is een belangrijk onderzoeksthema van HIVA. Een groot deel van het woononderzoek kadert binnen de activiteiten van het Steunpunt Wonen. HIVA staat onder meer in voor de wetenschappelijke begeleiding en verwerking van de 5-jaarlijkse Woonsurveys. We gebruiken diverse administratieve data om een inzicht te krijgen in ontwikkelingen op de woningmarkt en in woonwensen en -behoeften van burgers. Daarnaast voeren we ex-ante en ex-post evaluaties uit van de typische instrumenten van het woonbeleid, zoals sociale huisvesting, huursubsidies, sociale leningen, kwaliteitsbeleid, …, maar ook van fiscale instrumenten, zoals de personenbelasting, woonbonus, verkooprechten, ... Aansluitend bij de visie achter de strategische ontwikkelingsdoelen (SDG’s) leggen we waar mogelijk ook de relatie met andere levens- en beleidsdomeinen, zoals gezondheid, welzijn, energie, ruimtelijke planning, stadsontwikkeling, ongelijkheid. Voor de meeste studies combineren we kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het onderzoek is doorgaans ook interdisciplinair, en gebeurt met sterke betrokkenheid van het werkveld. Opdracht is steeds het beleid van betere informatie te voorzien, zodat een meer performante beleidsvoering mogelijk is. De voornaamste opdrachtgever is de Vlaamse overheid, maar het HIVA heeft ook een aanbod naar lokale besturen en neemt ook deel aan nationale en internationale onderzoeksprogramma’s. We streven daarbij naar een hoge academische kwaliteit en beogen ook publicatie in internationale peer reviewed tijdschriften. Maar valorisatie naar het brede werkveld is even belangrijk.

Profiel
● Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in de sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, economische wetenschappen of sociale geografie, en behaalde uitstekende studieresultaten.
● Je hebt een sterke interesse in beleid en bent ervan overtuigd dat goed beleidsgericht onderzoek kan bijdragen tot een meer performant beleid.
● Je hebt een analytische geest en kan een probleem conceptueel benaderen, gebruik makend van theoretische kennis uit je vakdomein.
● Je kan op zelfstandige wijze statistische modellen opstellen, en bent bereid om meer gevorderde statistische technieken en onderzoeksmethoden te leren. Je beschikt daarvoor ook over een gedegen kennis van/ervaring met één of meerdere statistische softwarepakketten: Stata, SAS, R, SPSS.
● Je hebt uitstekende taalvaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel geschreven als mondeling. Je bent in staat in beide talen rapporten te schrijven en te communiceren met collega’s, opdrachtgevers en externe stakeholders.
● Je kan autonoom werken, maar werkt ook graag in teamverband en vindt interdisciplinariteit een meerwaarde in het onderzoek. Aan meerdere projecten tegelijk werken schrikt je niet af.
● Je bent kritisch, kan op constructieve manier feedback geven aan collega’s en staat open voor feedback op het eigen werk.
● Je durft initiatief nemen, denkt creatief na over de onderzoeksaanpak en bent in staat om binnen de afgesproken planning een onderzoeksproject af te ronden.

Aanbod
● Een voltijds contract, jaarlijks hernieuwbaar na positieve evaluatie, en loopbaanmogelijkheden op langere termijn. Een deeltijds contract is bespreekbaar.
● Een competitief loon. Aan deze functie is een verloning gekoppeld in barema 43. Daarnaast biedt KU Leuven een aantal aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals ecocheques, een hospitalisatieverzekering, en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, of een fietsvergoeding.
● De mogelijkheid om bij te dragen aan innovatieve en actuele projecten met een grote maatschappelijke relevantie.
● Een aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinair, dynamisch universitair team, met zorg voor evenwicht tussen gezin en arbeid.
● Uitgebreide leermogelijkheden, goede begeleiding en de mogelijkheid om je te specialiseren en opleidingen te volgen.
● Een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Sien Winters, tel.: +32 16 32 32 72, mail: sien.winters@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 12/06/2023 via onze online sollicitatietoepassing : http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/60215605

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Contactgegevens
HIVA-KU Leuven
Parkstraat 47 bus 5300
3000 Leuven
België
Aangemaakt door
HIVA-KU Leuven
Type contract
Bepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Vlaams-Brabant
Diploma
Master