Provincie zoekt 2 deskundigen technisch gebruiksonderhoud

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 05/02/2023

Voor zowel het Departement Vrije Tijd maar ook het Departement Ontwikkeling en Educatie zijn we op zoek naar een deskundige technisch gebruiksonderhoud.

Wie zijn wij?

Meer dan 60 sites, meer dan 600 gebouwen en ongeveer 600.000 m² vloeroppervlakte, verspreid over de hele provincie, maken deel uit van het patrimonium van het provinciebestuur van Antwerpen. Dit gaat van kantoorgebouwen, scholen en opleidingscentra naar recreatiedomeinen en parken tot en met een zwembad. Onder invloed van voornamelijk digitalisering en energie-efficiëntie worden onze gebouwen almaar technischer, ook in het dagelijks beheer. De departementen die deze gebouwen gebruiken voor de uitvoering van het provinciaal beleid hebben daarom in hun team nood aan mensen met technische bagage die de vertaalslag kunnen maken tussen het gewenste gebruik van de gebouwen en de technische complexiteit die daar bij komt kijken.

De deskundige technisch gebruikersonderhoud werkt binnen een beleidsuitvoerend departement om gebruikers van sites en gebouwen te ondersteunen bij een zo goed mogelijke inzet van deze middelen.

Concreet wil dit zeggen:

 • Schoolgebouwen bij het departement Ontwikkeling en Educatie (DOE)
 • Groendomeinen, sportinfrastructuur, etc. bij het departement Vrije Tijd (DVT)
 • Bedrijfsgebouwen bij het departement Economie, Streekbeleid & Europa (DESE)

Wat zal je als deskundige technisch gebruikersonderhoud doen?

Jouw taak is om alle gebruiksgebonden beheersproblemen van de gebouwen binnen jouw departement te kunnen aanpakken. Voor de uitvoering hiervan zal je dagelijks samenwerken met de verantwoordelijken van de sites van het departement en kan je terugvallen op de expertise en ondersteuning van de deskundigen technisch beheer bij het departement logistiek TGB. Je volgt niet alleen het energieverbruik en het geleverde comfort op maar hebt ook inzicht in hoe het zuiniger en beter kan. Waar nodig worden via een e-loket storingsmeldingen aangemaakt.

Je bouwt een professionele samenwerking op met de deskundigen technisch beheer bij het departement logistiek TGB en de operationele teams van de contractanten.

Eventuele aanpassingen aan de technische infrastructuur worden op dezelfde manier begeleid.

Je bouwt een goede relatie met op met je klanten door middel van periodiek overleg en neemt initiatieven voor uitvoering van gewenste aanpassingen. Energie en duurzaamheid spelen hierin evenzeer een belangrijke rol.

Vertaald in een takenlijst wil dit zeggen:

 1. Opstart en exploitatie van (ver)nieuw(d)e gebouwen binnen de toegewezen sector van het Provinciaal Patrimonium
 • opvolgen en begeleiden van ingebruikname van nieuwe installaties/bouwdelen
 • opbouwen van kennis mbt exploitatie van de toevertrouwde nieuwe installaties/bouwdelen
 • de werkwijze op een heldere manier uitleggen aan de gebruikers
 • optimaliseren balans tussen comfort en energieverbruik
 • vaststelling van eventuele gebreken en aanmelding bij DLOG, opvolging van vervolgacties
 • rapportering naar de lokale directies en DLOG (sectorverantwoordelijke en Stroomomslag)
 • opvang en verwerking gebruikersinfo uit as built-dossiers.
 1. inregelen van comfort, energieverbruik en security
 • planning en organisatie van de uit te voeren taken
 • Afstemmen met de lokale verantwoordelijken omtrent de doelstellingen inzake comfort, energie en security
 • oplossen van technische en/of administratieve problemen
 • opvolgen gebouwbeheersysteem: parameters instellen, logboek bijhouden, tijdschema’s opstellen, seizoenseffecten opvangen,…
 • periodiek overleg met de gebouwgebruikers binnen de toegewezen sector
 • bewaken van de energiebesparingsdoelstellingen voor de toegewezen sector
 • afstemmen van security-niveau en door vertalen naar de toevertrouwde installaties
 • afstemmen van safety-niveau (brandveiligheid e.a.) en door vertalen naar de toevertrouwde installaties
 1. zorg voor het provinciaal patrimonium en opvolgen van publicaties
 • preventieve taken gebruikersonderhoud opvolgen en bijsturen waar nodig, waarbij gestreefd wordt naar een wettelijk conform, veilig, zuinig en functioneel/comfortabel patrimonium
 • kennis op peil brengen en houden rond de bestaande installaties en beheersystemen zodat snel bijsturen steeds mogelijk is (zowel als gebruiker als beheerder)
 • de wetgeving omtrent technische installaties toepassen in de praktijk
 • kennis opbouwen omtrent de bestaande installaties en deze bijhouden via een centraal raadpleegbaar documentatiesysteem
 • verbetervoorstellen omtrent energiebesparing formuleren en verwezenlijken
 • waar nodig opstellen van handleidingen, toelichtingen, demo’s, etc. voor niet technische gebruikers.

Wie ben jij?

Voor dit profiel zoeken wij iemand die:

 • Kan plannen en organiseren: je plant en organiseert taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen
 • Klantgericht is: je reageert ten allen tijde vriendelijk, adequaat en correct op vragen
 • Helder en vlot communiceert: je zorgt voor een heldere communicatie, je geeft duidelijke en verstaanbare instructies ongeacht het niveau van je gesprekspartner.
 • een correcte en begrijpelijke taal hanteert: zowel schriftelijk als mondeling.
 • Oog voor detail:je kijkt kritisch en nauwkeurig naar het werk dat je aflevert.

Hiernaast beschik je over volgendekenniscompetenties:

 • kennisvan technische installaties(HVAC, GBS, elektriciteit, beveiliging,…)
 • kennis en affiniteit met operationeel beheervan gebouwen
 • wetgeving en normeringen in verband met specialisatiedomein gebouwbeheer
 • kennis van moderneinformaticatoepassingen

Je bent in het bezit van minimum eenbachelorsdiploma(bij voorkeur in een technische richting zoals elektriciteit, elektromechanica, HVAC, energie,…) en1 jaar relevante ervaring.

Indien je voldoende ervaring hebt, maar geen bachelor diploma in je bezit hebt (of daarmee gelijkgesteld), nodigen we jou uit om deel te nemen aan een capaciteitsproef op bachelor niveau (abstracte, numerieke en verbale redeneerproef). Als je hiervoor slaagt, kan je verder solliciteren.

Laatstejaarsstudenten van voormelde studierichtingen worden eveneens toegelaten tot deze vergelijkende selectieprocedure. Zij kunnen pas in dienst treden wanneer ze het vereist diploma hebben voorgelegd.

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.771,17 en € 3.740,28.

Bekijk onzeloonsimulatorom een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques (8€)
 • Gratis hospitalisatieverzekering, en de mogelijkheid voor je gezinsleden om hierop aan te sluiten (vanaf arbeidsovereenkomst van 6 maanden).
 • Tweede pensioenpijler
 • Aanvullende ziekteverzekering
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • 36 jaarlijkse vakantiedagen
 • Fietsvergoeding of een abonnement openbaar vervoer
 • Gebruik van dienstwagens -en fietsen voor dienstverplaatsingen
 • Afwisselend opleidingsaanbod
 • Gsm & laptop
 • Glijdende werkuren, zij het ook in functie van de diensten.

Welke stappen zal je doorlopen in de selectieprocedure?

Stap 1: Ja, ik wil!

Na het lezen van onze vacature ben jij overtuigd dat deze job écht iets voor jou is, je stuurt ons dan ook je CV en motivatiebrief tot en met5 februari 2023via de solliciteerknop hieronder.

Stap 2: CV screening

Wij screenen alle binnengekomen CV’s en motivatiebrieven op relevante technische kennis, expertise en/of opleiding(en) ook op duidelijke alsook correcte schrijfstijl van de motivatiebrief

en selecteren maximum 12 kandidaten.

Stap 3: you’ve got mail

Indien je bij de overgebleven 12 kandidaten bent, krijg je van ons een mailtje waarbij we je graag uitnodigen voor de opdracht ter plaatse en het competentiegerichte interview.

Stap 4: opdracht ter plaatse gevolgd door competentiegericht interview Voorafgaand het competentiegerichte interview krijg je van ons nog een opdracht ter plaatse waarbij we je affiniteit met het werkterrein zullen toetsen.

Beide onderdelen zullen plaatsvinden op16 FEBRUARI 2023in het Provinciehuis.

Stap 5: Eindbeslissing

De selectiejury legt jouw resultaat van stap 3 en 4 samen en kiest de laureaat voor deze procedure

Stap 6: IT’S A MATCH!

Tijdens de eindbeslissing stellen we een eindrangschikking op waarna we iedereen telefonisch op de hoogte brengen van zijn/haar resultaat en de laureaat de functie aanbieden.

Houd deze data alvast vrij in je agenda.

Meer informatie over deze onderdelen kan je hier lezen.

Praktisch

 • We bieden de 2 laureaten beide eenvoltijdsecontractuele functie met een arbeidsovereenkomst vanonbepaalde duuraan.
 • Je zal werken in het mooie provinciehuis op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer).
 • Heb jenog vragen over de inhoud van deze functie? Deze kan je stellen aan Koen Van Haelst, directeur(tel. +3232406759 of email:koen.vanhaelst@provincieantwerpen.be).
 • Is er nogiets onduidelijk over de selectieprocedure, de verloning of de extraleg ale voordelen? Dan helpt Sarah Frison, consulente werving & selectie je graag verder via (tel. 03 240 54 19 of emailsarah.frison@provincieantwerpen.be
Contactgegevens
Provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België
Aangemaakt door
Provincie Antwerpen
Type contract
Onbepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Antwerpen
Diploma
Bachelor