medewerker Natuurinrichting en Loket Onderhoud Buitengebied

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 03/09/2020

WIE ZIJN WIJ?

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, 15 gemeenten en verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht , erfgoed en toerisme. RLBK is actief in het noordwesten van Vlaams-Brabant (gemeenten Asse, Grimbergen, Kraainem, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zemst en Zaventem). Samen met de verschillende gebruikers en beheerders van de open ruimte (overheden, natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,…) zetten we acties op voor natuurinrichting en landschapsherstel. Via initiatieven rond natuureducatie en natuurrecreatie, en door gerichte communicatie werken we ook aan het draagvlak voor natuur en landschap in de streek.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Binnen het team van het regionaal landschap coördineer jij projecten rond natuurinrichting waarbij de nadruk ligt op het creëren van bijkomende natuurgebieden met een gepaste toegankelijkheid. Je houdt de vinger aan de pols van het Vlaams, provinciaal en gemeentelijk beleid in dit verband en het wetenschappelijk onderzoek rond bos en natuur, en kan dit vertalen naar concrete acties in de regio. Je hebt zelf al een zekere expertise rond al deze thema’s en vind je weg naar een netwerk van experts voor specifieke gevallen.

Vanuit een planmatige aanpak en aansluitend op bestaande gebiedsvisies detecteer je prioriteiten in de regio, selecteer je op basis daarvan nieuwe projecten en pik je ook kansen op die zich spontaan aandienen. Samen met je collega’s binnen het team van het regionaal landschap en de betrokken eigenaars en beheerders werk je de projecten uit en ga je voor realisatie actief op zoek naar financiering. Je begeleidt deze projecten vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, participatietraject met gebruikers, technische uitwerking, aanvragen vergunningen, aanbesteding) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein), met aandacht voor nazorg. Je communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af. Je draagt tot slot ook bij tot het publieksgerichte luik (opening project, publieksactiviteit, persmoment,…)

Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor het ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ (LOB): je staat in voor een gecoördineerde aanpak van landschapsbeheer via inventarisaties van kleine landschapselementen, opmaak van gebiedsvisies en beheerplannen, en efficiënte uitvoering van het beheer. Je pakt dit aan vanuit een gedegen kennis over het natuurtechnische beheer en het juridisch kader. In het hele traject zorg je steeds voor betrokkenheid en draagvlak bij de betrokken gemeenten, natuurverenigingen, landbouwers en andere belangrijke partners. Via het (mee) organiseren van specifieke vormingsmomenten en demo’s stimuleer je een technisch correcte uitvoering van het landschapsbeheer. De resultaten van het LOB in de bestaande projectgebieden, gebruik je als hefboom om het project uit te breiden in de regio.

Jouw TAKENPAKKET

Deeltaak natuurinrichting

 • Aanspreekpunt voor alle partners van RLBK voor acties rond natuurinrichting en toegankelijke natuur: adviesverlening, ondersteuning bij de voorbereiding van subsidiedossiers, doorverwijzing naar specifieke informatie of experten,…
 • Opzetten en begeleiden van projecten rond natuurinrichting met linken naar natuurrecreatie (speelgroen, toegankelijkheid voor fietsers en wandelaars,…): van overleg over planopmaak tot projectaanvraag, realisatie en nazorg
 • Actieve werving van nieuwe projecten en financiering ervan: terreinprospectie, afstemming met partners, opmaken van subsidieaanvragen,…
 • Uitwerken van publieksactiviteiten die toegankelijke natuur in de regio in de kijker zetten, dit i.s.m. andere medewerkers binnen het team en de bij de projecten betrokken partners
 • Opvolgen van de opmaak van beheerplannen

Deeltaak Loket Onderhoud Buitengebied (LOB)

 • Algemene coördinatie van het LOB: aanspreekpunt voor gemeenten e.a. partners: je staat in voor de globale aansturing van de lopende trajecten en voor het opzetten van nieuwe trajecten in bijkomende projectgebieden
 • Inventarisatie en digitalisatie van kleine landschapselementen in deelgebieden van het regionaal landschap
 • Organiseren van breed partneroverleg in functie van de opmaak van een gedragen gebiedsvisie
 • Opmaken van beheerplannen en invoeren in digitaal beheersysteem
 • Aanbesteding en financiering van het beheer
 • Aansturen en opvolgen van de uitvoering van het beheer van kleine landschapselementen door professionele ploegen en vrijwilligers
 • (Co-)organisatie en begeleiding van vormingsmomenten rond beheer van kleine landschapselementen in de regio

Algemene taken:

 • Inhoudelijke stoffering van de communicatie rond natuurinrichting en het Loket Onderhoud Buitengebied van het regionaal landschap i.s.m. de medewerker communicatie, de coördinator en andere medewerkers binnen het team: stoffering van website, sociale media, artikels voor diverse andere kanalen, persberichten,…
 • Opvolgen van het wetgevend kader en nieuwe wetenschappelijke inzichten rond inrichting en beheer van natuur en bos
 • Organiseren of bijwonen van overlegvergaderingen i.k.v. alle bovenstaande taken.

Jouw PROFIEL

 • Minimaal een bachelor in een studierichting bio-ingenieur (bos- en natuurbeheer of gelijkaardig), biologie, landschapsarchitectuur, geografie, ruimtelijke planning, of gelijkwaardig
 • Aantoonbare ervaring met projecten rond inrichten en toegankelijk maken van natuur- en bosgebieden en/of het beheer van kleine landschapselementen, dit via eerdere werkervaring en/of stages
 • Goede kennis van natuur- en milieuthema’s met nadruk op de ecologie van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, hoogstamboomgaarden, knotbomen, holle wegen, grachten,…), graslanden en bossen
 • Kennis van ruimtelijke planning en ontwerp op diverse schaalniveaus; specifieke kennis rond (natuur)beheerplannen is een pluspunt
 • Sterk in het uitwerken van projectaanvragen en subsidiedossiers; concrete ervaring op dit vlak is een pluspunt
 • Sterk in het plannen van projecten: van eerste idee, over betrekken van partners, financiering tot ontwerp, realisatie en nazorg
 • Goede basiskennis van de meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel, Powerpoint); kennis van software als GIS-programma’s is een belangrijk pluspunt
 • Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet over achtergrond of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke doelstellingen. Je bent ook in staat om participatieprocessen op te zetten met eigenaars, beheerders en gebruikers met een diverse achtergrond en kennis
 • Vlot in de omgang, creatief, communicatief: je hebt een vlotte pen en kan je boodschap goed overbrengen naar diverse doelgroepen.
 • Proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden
 • Zowel zelfstandig als in team kunnen werken: je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als goede teamspeler in voor het globale eindresultaat
 • Bereid zijn tot het presteren van flexibele werkuren (bv. occasionele weekendactiviteit of avondvergadering)
 • Streekkennis is een sterk pluspunt
 • Rijbewijs (B) is noodzakelijk
 • Bij voorkeur snel beschikbaar

Wij BIEDEN:

 • Een maatschappelijk relevante job in een enthousiast, multidisciplinair team
 • Een gevarieerde jobinhoud met veel kansen voor eigen initiatieven
 • Een contract van bepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling van één jaar met mogelijkheden tot verlenging; verloning wordt gekoppeld aan de barema’s van de Vlaamse Overheid waarbij naast diploma ook ervaring kan meegenomen worden om het basisbarema te bepalen; ook relevante anciënniteit kan in rekening gebracht worden
 • Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer volledig vergoed wordt)
 • Glijdende werktijden
 • 4 bijkomende verlofdagen op jaarbasis. Daarnaast keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met compensatiedagen
 • Goed bereikbare werkplaats op 10 min wandelen van het station van Vilvoorde

PROCEDURE & MEER INFO

Kandidaten sturen uiterlijk op 03/09/2020 een CV en motivatiebrief per e-mail naar patrick.endels@brabantsekouters.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker natuurinrichting & LOB’, en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.

Na een selectie op basis van CV/motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectieproef en gesprek. Deze worden ingepland op 16 en 17/09/2020 . Bij indienen van uw kandidatuur wordt verwacht dat u zich op die dagen kan vrijmaken.

Meer informatie? Contacteer Patrick Endels, coördinator, tel. 02/253.43.04 of 0496/50.03.01. U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.

Contactgegevens
Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw
Houtemsesteenweg 23
1800 Vilvoorde
België
Type contract
Bepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Vlaams-Brabant
Diploma
Bachelor