Gebiedsmedewerker ruimtelijke planning

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 05/09/2022

Ben je iemand die graag probleemoplossend en beleidsuitvoerend werkt en heb je affiniteit met  ruimtelijke planning? Dan is onderstaande vacature iets voor jou!

Of ben je net afgestudeerd en wil je graag een uitdagende eerste job? Waag dan zeker je kans!

Als gebiedsmedewerker ruimtelijke planning zorg je voor een geïntegreerde, gebiedsgerichte en realisatiegerichte procesvoering waarbij de partners de krachten bundelen om tot het gewenste resultaat te komen. Samen met de collega´s uit het omgevingsgebied Vlaams-Brabant begeleid je de opmaak en uitvoering van o.a. het gebiedsprogramma Vlaamse Rand rond Brussel, de verkenningstrajecten en opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijhorende maatregelen die de effectieve realisatie faciliteren alsook de begeleiding en opvolging van de lokale (beleids)plannen in Vlaams-Brabant, … 
 

Jouw focus zal in eerste instantie liggen binnen de Vlaamse Rand en bij uitbreiding op het omgevingsgebied Vlaams-Brabant. De uitdagingen en het takenpakket zijn veelzijdig. Met de kennis die je opdoet kan je ook gevraagd worden de begeleiding en opmaak van gewestelijke planprocessen op te nemen in andere omgevingsgebieden o.a. Limburg. 

We hebben concreet twee vacatures, één met specifieke focus op de luchthavenregio en één met de focus op de omgevingsgebieden Vlaams Brabant en Limburg. 

Lees meer over de functie in het selectiereglement dat je als bijlage terugvindt op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

  •  Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02

    Of je beschikt over een geldig toegangsbewijs uitgereikt door VDAB, een ervaringsbewijs of een bewijs van beroepskwalificatie voor deze functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt.  Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Michelle Lemaitre, michelle.lemaitre@vlaanderen.be en tel 0471 62 57 52).

Wat bieden we?

  • Je wordt overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit).
  • Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent tewerkgesteld.
  • De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Contactgegevens
Departement Omgeving
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Aangemaakt door
Departement Omgeving
Type contract
Onbepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Vlaams-Brabant
Diploma
Master