Doctoraatsbursalen ‘Human Rights Due Diligence bij KMO’s’

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 16/08/2020

Ref. BAP-2020-468
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van ongeveer 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons.
De onderzoeksgroep ‘Duurzame Ontwikkeling’ focust op mondiale uitdagingen en op de acties die verschillende maatschappelijke actoren (kunnen) nemen om die uitdagingen aan te pakken. Het onderzoek is veelal beleids- en praktijkgericht en omvat onder meer de volgende thema’s: duurzame toeleveringsketens, waardig werk in ontwikkelingslanden, duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), milieubeleid en klimaatsverandering, middenveld, monitoring en evaluatie, migratie en wereldburgerschap. Opdrachtgevers zijn onder meer de Belgische
en Vlaamse overheid, multilaterale en bilaterale ontwikkelingsorganisaties, internationale NGO’s en andere middenveldorganisaties.

https://hiva.kuleuven.be/

Project
Als doctoraatsbursaal zal je werken aan een multidisciplinair onderzoek over Human Rights Due Diligence (HRDD) bij KMO’s. In het project staat de vraag centraal hoe KMO’s gepaste zorgvuldigheid (due diligence) kunnen toepassen op mensenrechtenrisico’s in hun eigen activiteiten en in hun toeleveringsketens. Hoewel de laatste jaren zowel vanuit het beleid als vanuit het middenveld steeds meer nadruk wordt gelegd op de noodzaak aan een zorgvuldiger optreden door bedrijven, ligt de focus vooral op grote (multinationale) bedrijven. KMO’s worden omwille van hun kleinschaligheid en hun beperkte invloed vaak niet in staat geacht om een succesvol HRDD-beleid uit te bouwen.
Ten eerste brengt dit project via een reeks casestudies in kaart hoe Belgische KMO’s hun engagement op het vlak van mensenrechten integreren in hun organisatiebeleid en wat daarbij kansen en belemmeringen zijn. Ten tweede wordt via actieonderzoek met drie Belgische KMO's uit risicosectoren bekeken hoe het engagement van KMO’s vertaald kan worden in een meer systematische HRDD-aanpak.

Het eerste bursaalproject focust op de vraag in welke mate en hoe Belgische KMO’s een engagement inzake mensenrechten opnemen en hoe dit engagement wordt geïntegreerd in het organisatiebeleid.

Het tweede bursaalproject kijkt via actieonderzoek met KMO’s naar hoe een engagement inzake mensenrechten kan vertaald worden in een meer systematische en inclusieve HRDD-aanpak. Dit actieonderzoek omvat ook terreinonderzoek bij buitenlandse productievestigingen en/of toeleveranciers.

Profiel
● Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in humane wetenschappen en behaalde uitstekende studieresultaten.
● Je hebt een sterke interesse in sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
● Je hebt ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden en/of actieonderzoek en bent bereid je hierin verder te bekwamen.
● Kennis over en/of werkervaring met globale meerwaardeketens, mensenrechten, bedrijfsmanagement en/of organisatiesociologie is een meerwaarde.
● Je analytische en synthetiserende vaardigheden zijn goed ontwikkeld.
● Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen, zowel in het onderzoeksteam als met externen.
● Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig tewerk.
● Je bent sterk gemotiveerd om een doctoraatsproject creatief mee in te vullen, uit te werken en tijdig te voltooien.
● Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je afstemmen op diverse doelgroepen. Je bent in staat om vlot mondeling te communiceren en zowel wetenschappelijk als vulgariserend te schrijven in het Engels. Ervaring met academisch publiceren is een meerwaarde.

Aanbod
● De mogelijkheid om mee te werken aan boeiend onderzoek met hoge wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie, veel leermogelijkheden en de opbouw van een wetenschappelijk en professioneel netwerk.
● Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige opleidingen.
● Een aanstelling als bursaal startend voor 1 jaar, hernieuwbaar tot in totaal vier jaar na de startdatum mits positieve evaluatie.
● Een competitief loon met extralegale voordelen.
● Aangename werk- en teamsfeer in een multidisciplinaire, dynamische universitaire equipe.
● HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr.
Huib Huyse, mail: huib.huyse@kuleuven.be; dr. Boris Verbrugge, mail:
boris.verbrugge@kuleuven.be; prof. dr. Monique Ramioul, mail:
monique.ramioul@kuleuven.be.
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 16/08/2020 via onze online sollicitatietoepassing :
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/55708358
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via
diversiteit.HR@kuleuven.be.

Contactgegevens
HIVA-KU Leuven
Parkstraat 47 bus 5300
3000 Leuven
België
Aangemaakt door
HIVA-KU Leuven
Type contract
Bepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Vlaams-Brabant
Diploma
Master