Doctoraatsbursaal 'Werknemersbewegingen, Werk-naar-Werk Transities en Arbeidsmarktsynamiek'

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 19/06/2022

HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving is een multidisciplinaire onderzoeksinstelling van de KU Leuven. Wij zijn een team van meer dan 70 medewerkers. Het samenbrengen van verschillende disciplines onder één dak en onze specialisatie in beleidsgericht onderzoek over arbeid en samenleving geven HIVA een unieke positie binnen KU Leuven en daarbuiten. Wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie primeren voor ons. In het kader van Dynam voert het HIVA-onderzoeksteam al ruim 12 jaar innovatief onderzoek naar de dynamiek van de arbeidsmarkt. Dynam staat voor een samenwerkingsverband van de KU Leuven en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), samen met de overheidsinstanties in het Brussels, Vlaams en Waals Gewest, resp. BISA, IWEPS en Departement Werk en Sociale Economie. Dynam ontwikkelt unieke, gecorrigeerde data voor het opstellen van statistische tijdreeksen over de dynamiek van werknemers, jobs, werkgevers en transities. De tijdreeksen worden tweemaal per jaar aangevuld en ter beschikking gesteld op de website www.dynamstat.be. Elke data release gaat gepaard met een publicatie van een rapport met de basistrends. Daarnaast voert het HIVA-team onderzoek uit naar verschillende topics over de werking en de dynamiek van de arbeidsmarkt, zoals jobcreatie en -destructie, startende werkgevers, geografische en jobmobiliteit, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, kwetsbare profielen op de arbeidsmarkt, nieuwe niches en economische groeipolen. Het onderzoek is gebaseerd op kwantitatieve en geavanceerde analysetechnieken, aangevuld met survey-onderzoek en kwalitatief onderzoek.

Website van de eenheid

Project

Als doctoraatsbursaal in het Dynam-team zal je meewerken aan een nieuw project over de impact van werk-naar-werk transities op zowel het individuele niveau als het niveau van sectoren en regio’s als geheel. Centraal staan de kenmerken en determinanten van werk-naar-werk transities op de arbeidsmarkt en de impact ervan op loopbanen van werkenden. Het onderzoek past in de flow benadering van arbeidsmarkten en de literatuur over fluïditeit en flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Het doel van het onderzoek is om nieuwe maatstaven te ontwikkelen en hypothesen te toetsen voor de fluïditeit van de arbeidsmarkt gebaseerd op werknemersbewegingen. Empirisch focust het op de Vlaamse en Belgische arbeidsmarkt. Dit project bouwt verder op een eerste succesrijke studie (2019) in het kader van de eerste VIONA-Leerstoel ‘Arbeidsmarktdynamiek’ - https://hiva.kuleuven.be/nl/nieuws/nieuwsitems/Viona-Leerstoel-Arbeidsmarktdynamiek-2017-2019. Voor de nieuwe studie maken we gebruik van een grootschalige representatieve en longitudinale steekproef voor België met gekoppelde werkgevers-werknemersgegevens van loontrekkenden op kwartaalbasis over een periode van meerdere decennia. Deze studie maakt deel uit van het programma voor de tweede VIONA-Leerstoel ‘Loopbaantransities en arbeidsmarktdynamiek’.

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) in economie, toegepaste economie of handelsingenieur, sociale of politieke wetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen. Andere diploma’s zijn mogelijk mits aangetoonde socioeconomische achtergrondkennis of voeling met beleidsonderzoek. Je hebt je tijdens je studies duidelijk onderscheiden.
 • Je hebt een sterke interesse in wetenschappelijk statistisch en strategisch basisonderzoek. Je bent gefascineerd door de dynamiek van de arbeidsmarkt in de Belgische context en je bent gedreven om bij te dragen aan nieuwe kennis hierover. 
 • Je hebt een grondige basiskennis van statistiek en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Je hebt het talent om cijfers te laten spreken door data- en analyseresultaten te visualiseren. Je bent geïnteresseerd om je analytische en synthetiserende vaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Je hebt een brede belangstelling in de relevante Vlaamse en internationale economische en sociale beleidscontext.  
 • Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen, zowel in het onderzoeksteam als met externen. 
 • Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig tewerk.
 • Je bent sterk gemotiveerd om een doctoraatsproject creatief mee in te vullen, uit te werken en tijdig te voltooien.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, en kan je afstemmen op diverse doelgroepen. Je bent in staat om vlot mondeling te communiceren en te schrijven in het Engels.
 • Je bent in staat om in team te werken, maar ook zelfstandig.

Aanbod

 • De mogelijkheid om mee te werken aan boeiend onderzoek met hoge wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie en veel leermogelijkheden.
 • Een goede begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van de nodige opleidingen.
 • Een aanstelling als bursaal startend voor 1 jaar, hernieuwbaar tot in totaal 4 jaar mits positieve evaluatie.
 • Een competitief loon met extralegale voordelen.
 • Een aangename werksfeer in een jong en zeer gemotiveerd onderzoeksteam. We voeren expliciet een beleid ter bevordering van de combinatie werk/privé-sfeer.
 • HIVA hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar initiatief op prijs wordt gesteld en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Ludo Struyven, tel.: +32 16 32 33 41, mail: ludo.struyven@kuleuven.be of de heer Tim Goesaert, tel.: +32 16 32 42 21, mail: tim.goesaert@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 19/06/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Contactgegevens
HIVA-KU Leuven
Parkstraat 47 bus 5300
3000 Leuven
België
Aangemaakt door
HIVA-KU Leuven
Type contract
Bepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Niet gedefinieerd
Diploma
Master