Doctoraatsbeurs Ecosysteembeheer – Kwantificeren en modelleren van mariene ecosysteemdiensten

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 30/09/2020

Functiecontext:

De onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE) is één van de 7 onderzoeksgroepen van het departement Biologie van de Universiteit Antwerpen. ECOBE is betrokken bij onderzoek inzake ecologische processen in aquatische ecosystemen, zowel op het niveau van individuele ecosystemen als op het niveau van de samenhang tussen de verschillende ecosystemen en inzake hun beheer, langsheen het rivier continuüm en rivier-kust interacties.

Het concept van ecosysteemdiensten is sinds de invloedrijke publicatie van Costanza et al. in Nature van 1997 en de publicatie van de Millennium Ecosystem Assessment in 2005, een concept dat een nog altijd groeiende belangstelling geniet vanuit het beleid en de wetenschap. Het sterke integratieve en multidisciplinaire karakter maakt dat dit concept dé link kan leggen tussen ecologie, economie en maatschappij waardoor het een drijvende kracht kan zijn voor een beter onderbouwd natuur- en milieubeleid. Terwijl er recent grote vooruitgang is geboekt rond kwantificeren en modelleren van terrestrische ecosysteemdiensten, staat het onderzoek rond mariene ecosysteemdiensten nog in zijn kinderschoenen.

Het onderzoeksproject SUMES (Sustainable Marine Ecosystem Services), gefinancierd door VLAIO! in het kader van De Blauwe Cluster (https://www.blauwecluster.be/), heeft als doel de duurzaamheid van activiteiten op zee te verbeteren. Binnen SUMES wordt een model ontwikkeld om de impact van menselijke activiteiten op het mariene ecosysteem en het daarvan afhankelijke menselijk welzijn te beoordelen.

Jouw opdracht

 • Ontwikkeling van algemene, conceptuele modellen die de link weergeven tussen het functioneren van het ecosysteem (ecologische structuren en processen) en menselijk welzijn (ecosysteemdiensten) op basis van literatuur studie en workshops met (inter)nationale experten;
 • Ontwikkeling van een ecosysteem-gebaseerd model voor het kwantificeren van ecosysteemdiensten in het Belgisch deel van de Noordzee, gebruik makende van system dynamics software. Het model wordt ontwikkeld op basis van kennis uit bestaande mechanistische modellen voor verschillende aspecten van het ecosysteem;
 • Koppeling van het ecosysteem-gebaseerde model met beschikbare data over de maatschappelijke vraag naar ecosysteemdiensten in het Belgisch deel van de Noordzee;
 • Het project heeft een sterk interdisciplinair karakter. Je werkt samen met verschillende partners binnen SUMES (Universiteit Gent en VLIZ) aan de ontwikkeling van een holistisch model voor duurzaamheid van mariene activiteiten, waarvan het ecosysteemdienstenmodel deel uitmaakt;
 • Je bereidt een FWO-beursaanvraag voor rond dit thema;
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject waarop de aanstelling gebeurt;
 • Je voert een beperkt aantal ondersteunende taken uit met betrekking tot lessen en onderzoek binnen ECOBE.

Jouw profiel

 • Je bent bij voorkeur Bio-ingenieur, Master in de Biologie, Geografie of Oceanografie.
 • Masters in de Biochemie, Biotechnologie of Toegepaste Wetenschappen met een sterke affiniteit voor dit onderwerp komen ook in aanmerking.
 • Je kan uitstekende studiepunten voorleggen
 • Interesse en ervaring met programmeren (R, Python, system dynamics models, …) is een pluspunt.
 • Je hebt (basis)kennis van hydrodynamische, biogeochemische en ecologische processen en een sterke affiniteit met het mariene milieu.
 • Je bent gedreven om je onderzoeksresultaten en die van het team in wetenschappelijke artikels neer te schrijven. Een goede kennis van het Engels is hierbij belangrijk.
 • Je bent communicatief en ondernemend. Het betreft een multidisciplinair onderzoek waarbij je informatie en kennis moet bevragen bij verschillende disciplines en beleidsdomeinen.

Ons aanbod

 • Een doctoraatsbeurs voor een periode van één jaar, mogelijks verlengbaar.
 • De voorziene startdatum is 1 november 2020, of zo spoedig mogelijk nadien in samenspraak met de geselecteerde kandidaat.
 • Je maandelijkse beurs wordt berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbursalen in de barema’s voor het Bijzonder Academisch Personeel.
 • Je werkt grotendeels op campus Drie Eiken (Wilrijk) in een dynamische en stimulerende onderzoeksgroep.
 • Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen.
 • Bijkomende opleidingsmogelijkheden.
 • Regelmatige deelname aan internationale conferenties.

Solliciteren

 • Je kan tot en met 30 september 2020 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: een motivatiebrief en je cv .
 • Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. Weerhouden kandidaten worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de frequently asked questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be . Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met katrien.vanderbiest@uantwerpen.be of patrick.meire@uantwerpen.be.

De Europese Commissie bekroonde het HR-beleid van de Universiteit Antwerpen met de ‘HR Excellence in Research Award’. We zijn een duurzame, gezinsvriendelijke organisatie die maximaal in de groei van medewerkers investeert. We stimuleren diversiteit en hechten veel belang aan een inclusieve werkomgeving met gelijke kansen - ongeacht gender, functiebeperking, afkomst, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie of leeftijd. Wij moedigen mensen met een diverse achtergrond en diverse eigenschappen aan om te solliciteren.

Contactgegevens
Onderzoeksgroep ECOBE - Universiteit Antwerpen
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
België
Type contract
Bepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Provincie Antwerpen
Diploma
Master