Algemeen Directeur

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 14/06/2020

Wie zijn we ?
 

ODE Vlaanderen vzw is de organisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE brengt 230 bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om kennis uit te wisselen en de belangen van de leden te behartigen. ODE is de belangrijkste Vlaamse gesprekspartner inzake hernieuwbare energie voor de Vlaamse en federale regeringen, de parlementairen, energieadministraties en regulatoren.
 

ODE staat ten dienste van en coördineert het Bio-energie Platform, PV-Vlaanderen, het Warmtepomp Platform, de Vlaamse Windenergie Associatie en het Warmtenetwerk Vlaanderen. Dit zijn technologieplatformen binnen ODE.

Welke uitdaging staat jou te wachten?

ODE zoekt een Algemeen Directeur voor onmiddellijke indiensttreding voor de dagelijkse en strategische leiding van de organisatie.
 

Taken:

 1. Werking van de organisatie:

Je zorgt voor de dagelijkse leiding van de organisatie en het management van een uiterst gemotiveerd team. Je stuurt de zes operationele en administratieve medewerkers van de organisatie rechtstreeks aan. Je staat in voor alle belangrijke processen binnen de vzw (o.a. financiën, personeel, platformwerking, …). ODE maakt met zes andere energiefederaties deel uit van de Energy Hub. Je bewaakt mee de goede samenwerking met de andere organisaties.

Hierbij neem je de verantwoordelijkheid op:

 • voor het algemene beheer van de organisatie;
 • voor de effectieve en efficiënte dagelijkse werking;
 • om het ganse team te motiveren en te coachen en zo ambitieuze doelstellingen te halen;
 • voor de financiële gezondheid van de organisatie en hierover te rapporteren aan de Raad van Bestuur;
 • om te zorgen voor de goede samenwerking met en tussen de onderliggende platformen en het uitzetten van het algemeen kader op basis van deze dialoog;
 • voor het trekken en/of bijwonen van werkgroepen binnen en buiten de eigen organisatie;
 • om de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering voor te bereiden en te informeren;
 • om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de Energy Hub organisaties en optimale werkomstandigheden op kantoor, via regelmatig overleg en duidelijke afspraken.
 1. Strategie, visie & vertegenwoordiging:

In samenspraak met de Raad van Bestuur zet je de krijtlijnen uit voor de strategie en visie van de organisatie en realiseert die samen met je team.

Hierbij neem je de verantwoordelijkheid op:
 

 • om de strategie en visie uit te werken en te implementeren door het uitzetten en opvolgen van concrete doelstellingen, gebaseerd op de al uitgetekende krijtlijnen;
 • om te zorgen voor een coherent en consequent imago van de organisatie bij verschillende stakeholders, waaronder de beleidsmakers;
 • beleidsvoorstellen uit te dragen en te streven naar een continu overleg met beleidsmakers en alle mogelijke stakeholders;
 • ODE te vertegenwoordigen op publieke events of in de media;
 • ODE en/of de platformen te laten deelnemen aan alle relevante werkgroepen of beleidsfora om zo de strategie en visie op een consistente manier te laten implementeren;
 • potentiële allianties en/of gezamenlijke standpunten met andere federaties na te streven;
 • relevante energiedossiers, technologische en marktevoluties, zowel op nationaal als op Europees niveau, op te volgen.

Als algemeen directeur rapporteer je rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en de Voorzitter.

Wat verwachten we van jou ?

1. Kennis en ervaring:

- Je beschikt over de nodige management skills en ervaring in het leiden van teams;

- Je hebt kennis van het financieel beheer van een organisatie;

- Je hebt ervaring in de sector van (duurzame) energie.
 

2. Competenties:

- Je bent een “bruggenbouwer”, je weet hoe te verbinden;

- Je bent een sterke netwerker;

- Je bent een uitstekende communicator en onderhandelaar (Nederlands, Frans en Engels);

- Je bent betrokken en gedreven;

- Je bent collegiaal, een teamspeler, coach en motivator;

- Je hebt affiniteit met technologie en technologische evoluties, in het bijzonder sectorintegratie;

- Je hebt affiniteit met energiemarkten en -producten.

Wat bieden we je?

- Een gevarieerde job in een boeiende werkomgeving binnen een sector in volle expansie

- Een enthousiast netwerk van experts, bestuurders en leden

- Een job met verantwoordelijkheid, diversiteit en autonomie

- Een vast contract (van onbepaalde duur) met een voltijdse tewerkstelling

- Competitieve verloning en extra-legale voordelen

Selectieprocedure:

Solliciteren kan door een gemotiveerde brief met CV te sturen ten laatste op 14/06 naar vacature@ode.be. Bijkomende informatie over de functie kan je opvragen via hetzelfde vacature@ode.be.

We nodigen geselecteerde kandidaten uit om deel te nemen aan een sollicitatiegesprek. De indiensttreding gebeurt zo snel mogelijk.

Contactgegevens
Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen
Koningsstraat 146
1000 Brussel
België
Vacature@ode.be
Regio
Brussel
Diploma
Master