Adviseur duurzame overheidsopdrachten

Terug naar filteroverzicht
Loopt af op: 09/12/2021

Wil jij een concrete bijdrage leveren aan het duurzaamheidsverhaal van de Vlaamse overheid? Speel je graag een verbindende rol waarbij je een netwerk uitbouwt en experten met elkaar in contact brengt? Heb je kennis van of bij voorkeur ervaring in overheidsopdrachten of milieutechnische aspecten? Dan is onderstaande vacature iets voor jou!

Als adviseur duurzame overheidsopdrachten adviseer je de aankopers van de Vlaamse overheid en andere besturen (o.a. lokale besturen). over manieren om meer milieuverantwoord en duurzaam aan te kopen. Op die manier lever jij een tastbare bijdrage aan het behalen van de omgevingsdoelstellingen. Je deelt je kennis met hen, inspireert hen via bestaande goede voorbeelden en bent de tussenschakel tussen de aankopers en de milieu-experten van het beleidsdomein Omgeving. Samen met je collega voorzie je instrumenten voor de aankopers om hun bestekken te verduurzamen. Je moet zelf niet alle kennis hebben, want je faciliteert het werk door de experten met elkaar in contact te brengen. Zo zorg je bijvoorbeeld voor kennisdeling met de Nederlandse overheid.

Duurzame overheidsopdrachten zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van recente dossiers waarin het DOMG ondersteuning leverde:

  • Refurbished meubilair en circulair nieuw meubilair
  • Een circulaire windmolen
  • Duurzame catering
  • Circulaire en faire ICT
  • Emissie-arme voertuigen
  • Groenonderhoud

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage op onze website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02((opent in nieuw venster))

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (jurgen.brems@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), 0492 089 499).

Contactgegevens
Vlaamse Overheid
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Aangemaakt door
Vlaamse Overheid
Type contract
Onbepaalde duur
Job type
Voltijds
Regio
Brussel
Diploma
Master