International Marine and Dredging Consultants

Terug naar filteroverzicht

Contact

Coveliersstraat 15
2600
Antwerpen
+32 3 270 92 95
mds@imdc.be
http://www.imdc.be

Omschrijving activiteiten

Mariene & estuariene systemen - Baggeren - Kustwaterbouw - Havens en offshore technieken - Blauwe energie - Beheer van rivierbekkens - Waterwegen en binnenscheepvaart - Hydraulisch ontwerp - Milieustudies - In situ metingen en staalnames